/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/2016_rk/vchitel/Андрущенко О.С..jpg Андрущенко Ольга Станіславівна, вчитель географії, "спеціаліст вищої категорії", "вчитель-методист". Педагогічний стаж 43 рік.

Тема над якою працює: "Інтерактивні методи навчання географії".

Багатогранна і змістовна робота позакласна робота вчителя. Її учні постійні учасники різноманітних конкурсів, переможці ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, постійні переможці щорічної обласної геолого-географічної олімпіади.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/photogallery/Бабенко М.М. .jpg Бабенко Михайло Миколайович, вчитель технічної праці, образотворчого мистецтва, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель-методист » . Педагогічний стаж 21 років.

«


Тема над якою працює: "Удосконалення роботи з обдарованими дітьми".

Засобами образотворчого мистецтва виховує високі естетичні ідеали. Формує в учнів художнє осмислення світу, розвиває здатність до самовираження засобами візуального мистецтва, навчає спостережливості, прищеплює почуття краси природи.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/18_19/Брагін О.О..jpgБрагін Олександр Олександрович, учитель англійської мови, спеціаліст. Педагогічний стаж 2 роки

/Files/photogallery/7057ттт.gif

/Files/photogallery/Вакуленко Л.В..jpg Вакуленко Лариса Вікторівна, вчитель початкових класів, «спеціаліст першої категорії». Педагогічний стаж 26 років.

Тема над якою працює: »Розвиток зв'язного мовлення учнів».

Проводить цілеспрямовану систематичну роботу з формування у дітей національної самосвідомості, виховує їх на національних та загальнолюдських цінностях.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/16_17/Гололобова Ю.М..JPGГололобова Юлія Миколаївна, вчитель початкових класів, "спеціаліст". Педагогічний стаж - 2 роки.

/Files/photogallery/7057т.gif


/Files/photogallery/Дигало І.О..jpg Дигало Інна Олександрівна, вчитель української мови та літератури, "спеціаліст другої категорії". Педагогічний стаж 9 років.

Тема над якою працює: "Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури".

Для розвитку творчих здібностей учнів необхідно враховувати їхні індивідуальні психологічні особливості, сприяти розвитку пам'яті, уяви, фантазії, розумових і мовленнєвих здібностей, виробленню уважності, спостережливості та підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/18_19/Дигало Ю.С..jpg Дигало Юлія Сергіївна, соціальний педагог.

/Files/photogallery/7057ттт.gif

/Files/photogallery/Жорняк Н.К..jpg Жорняк Наталія Кузьмівна, вчитель початкових класів, «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж 28 років.

Тема над якою працює: «Розвиток індивідуальних особливостей учнів початкових класів».

Своє завдання вона вбачає у створенні умов для розкриття та розвитку активної творчої особистості молодшого школяра шляхом впровадження нетрадиційних форм навчання. Забезпечує активізацію розумової діяльності учнів, спонукає їх до пошукової роботи, розвиває спостережливість, усне мовлення.

/Files/photogallery/7057т.gif


/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/photogallery/Калашник Є.В..jpg Калашник Євген Віталійович, вчитель фізичної культури, «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж 15 років.

Тема над якою працює: «Фізичне виховання cтарших школярів».

У процесі викладання предмету фізичної культури реалізуються такі дидактичні принципи навчання, як свідомість, активність, доступність та індивідуалізація, систематичність та послідовність, міцність та науковість. Вчитель проводить активну результативну позакласну роботу з предмета. Його учні – постійні активні учасники районних змагань.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/ВАЛЕНТИНА.jpg Калініченко Валентина Олексіївна, вчитель обслуговуючої праці, «спеціаліст». Педагогічний стаж 20 років.

Тема над якою працює: «Використання українських народних промислів та традицій на уроках обслуговуючої праці".

Її яскраві риси педагогічної майстерності – це вміння цікаво і дохідливо подати програмовий матеріал, невимушено спілкуватися з дітьми, постійно прищеплювати учням інтерес до знань, самостійної творчості. Учні Валентини Олексіївни – активні учасники та переможці районних, обласних предметних олімпіад.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/2016_rk/vchitel/на сайт 2.jpg Кас'яненко Олена Вікторівна , вчитель англійської мови, «спеціаліст». Педагогічний стаж 7 років.

Тема над якою працює: «Нестандартні уроки, що спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів».

Нестандартні уроки глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально-пізнавальної діяльності.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/2016_rk/vchitel/Клименко Н.С..jpg Клименко Наталія Сергіївна, вчитель початкових класів, "спеціаліст вищої категорії". Педагогічний стаж 24 роки.

Тема над якою працює: "Шляхи удосконалення техніки читання молодших школярів"

Вчитель вважає, що одним з найважливіших факторів, який впливає на успішність учнів, є вміння свідомо, правильно, виразно та швидко читати. У процесі читання вдосконалюються оперативна пам'ять і стійкість уваги. Від цих двох показників залежить розумова працездатність. Читання, насамперед, вимагає розуміння прочитаного й практичного вдосконалення техніки мовлення: володіння мовним апаратом, мовою та мовленням. Правильне та чітке мовлення вчитель формує за допомогою промовляння групи голосних, приголосних звуків, складів, читання слів, речень, скоромовок, чистомовок, прислів’їв з ними.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/17_18/Козленко О.В..jpg Козленко Олена Володимирівна, вчитель початкових класів, «спеціаліст першої категорії». Педагогічний стаж 13 років.

Тема над якою працює:"ТЗН як засіб підвищення ефективності навчання".

Сучасне інформаційне суспільство формує нову систему цінностей. Найголовнішим завданням є не лише дати дітям знання, а й допомогти пізнати світ. Діти повинні навчитися мислити самостійно й творчо, з легкістю сприймати навколишній світ, щоб кращі риси людської душі були притаманні їм протягом усього життя.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/16_17/Кулакова А.С..JPGКулакова Аліна Сергіївна, учитель української мови та літератури, "спеціаліст". Педагогічний стаж - 4 роки.

Тема над якою працює: "Формування практичних навичок і умінь на уроках української мови та літератури"

/Files/photogallery/7057т.gif /Files/images/2016_rk/vchitel/Куліш Л.Г..jpg

Куліш Людмила Георгіївна, вчитель початкових класів, «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж 40 років.

Тема над якою працює: «Формування алгоритму культури».

Велику увагу приділяє позакласній виховній роботі. Проводить цілеспрямовану систематичну роботу з формування у дітей національної свідомості, виховує їх на національних та загальнолюдських цінностях.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/photogallery/Копия молодежь.jpg Лагута Галина Григорівна, вчитель української мови та літератури, "спеціаліст вищої категорії", "вчитель-методист". Педагогічний стаж 30 років.

Тема над якою працює: «Використання інтерактивних методик на уроках української мови та літератури".

Використовує методи, які сприяють розвитку дитини, рівню їх мислення та вмінню використовувати одержану інформацію у своїй діяльності. Забезпечує активізацію розумової діяльності, спонукає учнів до пошукової роботи, виховує дослідницькі вміння, розвиває спостережливість, усне мовлення, творчі здібності.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/20-21_nr/зображення_viber_2020-09-30_17-09-31.jpg Подвальнюк Галина Михайлівна, вчитель біології, хімії, «спеціаліст вищої категорії», «старший учитель». Педагогічний стаж 40 років.

Тема над якою працює: «Метод проектів на уроках біології".

Учитель підтримує інтерес до вивчення предмету, активізує пізнавальну діяльність учнів, розвиває їх творчі здібності. Постійно знаходиться у творчому пошуку нових ефективних методів навчання.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/photogallery/Ражик І.М..jpg Ражик Ірина Миколаївна, вчитель інформатики, «спеціаліст першої категорії». Педагогічний стаж 16 років.

Тема над якою працює: «Технологія формування пізнавальної компетентності учнів у процесі викладання математики та інформатики».

Нашому суспільстві потрібні не лише бездоганні виконавці, а інтелектуально розвинуті, творчо обдаровані особистості, які здатні робити відкриття, творчо мислити. Оскільки не кожна дитина має їх від народження, то над їх розвитком, їх формуванням повинен працювати учитель.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/17_18/IMG-d88debe15f821a405585242c8dd9a933-V.jpg Руденко Любов Вікторівна, вчитель початкових класів, «спеціаліст першої категорії». Педагогічний стаж 19 років.

Тема над якою працює: "Використання інтерактивних технологій у роботі з дітьми молодшого шкільного віку".

Застосування інтерактивних технологій допомагає аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу; навчитися слухати, моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації, учитися будувати відносини в колективі, визначати, прагнути до діалогу, знаходити спільне розв’язання проблеми; розвивати навички самостійної роботи, виконання творчих робіт.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/photogallery/Скорбач Н.В..jpg Скорбач Ніна Василівна, вчитель початкових класів, «спеціаліст першої категорії». Педагогічний стаж 46 роки.

Тема над якою працює: «Інтерактивні технології – технології співпраці».

Формує в учнів уміння логічно і самостійно мислити, спонукаючи до відвертого висловлення власних суджень. Виховує у дітей шанобливе ставлення до історичного минулого, культури українського народу.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/2016_rk/vchitel/Скребець Н.С..jpg Скребець Наталя Сергіївна, вчитель російської мови та світової літератури, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель – методист». Педагогічний стаж 41 рік.

Тема над якою працює: «Розвиток критичного мислення на уроках світової літератури". Протягом багатьох років її вихованці відрізняються достатньо високим рівнем сформованості загальношкільних умінь та навичок.

Наталя Сергіївна - керівник районного методичного об'єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови, член районної методичної творчої групи «Лідер». Уміння виховувати нероздільно пов'язане з усвідомленою любов'ю і повагою до дітей, що забезпечує їй авторитет серед батьків та учнів.

/Files/photogallery/7057ттт.gif


/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/17_18/DSC_6636 – копія.jpgТвердохліб Олена Олексіївна, вихователь, спеціаліст.

Тема над якою працює: «Розвиток комунікативних навичок».

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/img140.jpg Чувпило Дмитро Сергійович, вчитель фізичної культури, «спеціаліст другої категорії». Педагогічний стаж 7 років.

Тема над якою працює: «Фізичне виховання молодших школярів».

Виховання здібностей дітей молодшого шкільного віку має свої особливості, які виражаються насамперед у вікові закономірності розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості та спритності. Ці закономірності є основою розвитку фізичних здібностей школярів.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/photogallery/Шварьова І.І..jpg Шварьова Ірина Іванівна, вчитель фізики, «спеціаліст вищої категорії». Педагогічний стаж 34 роки.

Тема над якою працює: «Розвиток пізнавальних інтересів учнів на уроках фізики і математики, що сприяє творчому зростанню учнів».

Учитель цілеспрямовано формує в учнів уміння логічно і самостійно мислити, спонукаючи до відвертого висловлення власних суджень.

/Files/photogallery/7057ттт.gif

/Files/images/2016_rk/vchitel/Лобойко Т.П..jpg Лобойко Тетяна Петрівна, завідуча бібліотекою,«спецаліст«. Педагогічний стаж 24 роки.

Тема над якою працює: «Гра як пізнання себе».

Завжди в пошуку оволодіння мистецтвом особливого спілкування з читачами, вчить дітей вичитувати з книг все те, що їх може хвилювати. Розвиває інтерес до літератури, постійно проводить обговорення творів, світа книги, індивідуальні бесіди, конкурси, вікторини, турніри, зустрічі.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/19_20/Щеголєва Н.А..jpgЩеголєва-Кравченко Наталія Анатоліївна, вчитель географії та правознавства, спеціаліст першої категорії. Стаж роботи - 11 років.

/Files/photogallery/7057т.gif

/Files/images/17_18/Щербак.jpg Щербак Ірина Григорівна, вчитель музичного мистецтва, "спеціаліст вищої категорії", "старший учитель". Стаж роботи: 22 роки.

Тема над якою працює: " Формування і розвиток національної духовності учнів на уроках музичного мистецтва"

/Files/images/20-21_nr/зображення_viber_2020-09-30_17-06-46.jpg

Колеснік Сергій Олексанрович. Вчитель математики та інформатики. Педагогічний стаж: 2 роки.

Тема над якою працює: "Використання хмарних технологій у навчальному процесі".

/Files/images/20-21_nr/зображення_viber_2020-09-30_17-09-32.jpg

Чірко Наталія Іванівна. Вчитель іноземної мови. Педагогічний стаж:

Кiлькiсть переглядiв: 853