Синхронний режим передбачаєвзаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, під час якої учасникиодночасноперебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції. Інакше кажучи, це проведення уроку в режимі реального часу в обраному цифровому середовищі. Рівночасно присутні вчитель та учні класу, спілкуючись приблизно так, як це відбувається на звичайному уроці.

Асинхронний режим означаєвзаємодію між суб'єктами дистанційного навчання, за якої учасники взаємодіють між собоюіз затримкою в часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо. Можна сказати, що це режим більш самостійного навчання, яке, водночас, підтримується вчителем з використанням відповідних цифрових інструментів.

Аудіоконференція (Audioconference)- електронна конференція, у якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.

Відеоконференція (Desktop Videoconferencing) - зустріч, методичне засідання, або розмова між людьми, що перебувають у різних місцях та використовують відеотехнології як основний канал зв'язку. При цьому надається двосторонній звук та одно- або двостороннє відео. Термін відеоконференція іноді означає конференції з використанням стислого відео, конференції по наземних лініях комунікацій, а також супутникові конференції.

Zoom, та Meet - це сервіси для організації онлайн-занять та веб-семінарів (вебінарів).

Можливості Zoom:

- проведення онлайн-занять з відео високої якості та можливістю участі до 100 користувачів (у безкоштовній версії заняття може тривати не довше 40 хвилин);

- функція демонстрації матеріалів на робочому столі ПК під час занять і семінарів;- планування занять заздалегідь і можливість запрошувати учасників;

- запис занять за участі студентів і особистих звернень;

- організація загальних і приватних чатів для листування та обміну матеріалами.

Дистанційна освіта (Distance education) - навчання (teaching) і самостійне вивчення (learning), у якому самостійне вивчення звичайно відбувається окремо від навчання. Часто вживається в значенні синоніму "дистанційного навчання". Однак, дистанційна освіта звичайно має на увазі розподіл навчальних ресурсів серед учнів в освітніх закладах.

Дистанційне вивчення (Distance learning)- термін, що часто використовується як синонім "дистанційна освіта", однак не тотожний йому, оскільки дистанційна освіта включає як самостійне вивчення, так і навчання (teaching). Дистанційна освіта - це система та процес, що надає учням навчальні ресурси. Дистанційне вивчення може приймати безліч різних форм, і звичайно характеризується наступним: 1) відділення в просторі і/або в часі учня від викладача, інших учнів, і навчальних матеріалів 2) взаємодією між учнем і викладачем, іншими учнями та навчальними матеріалами з використанням однієї або декількох технологій; не обов'язкове використання саме електронних технологій.

Дистанційна комунікація (Distance communication) - застосування телекомунікаційних технологій для реалізації таких адміністративних функцій, як організація ділових зустрічей, дискусійних груп njoj, в умовах, коли учасники перебувають у різних місцях.

Завдання (Assignments)- роботи учнів, що використовуються викладачами з метою взаємодії з учнями та для оцінки знань.

Інтерактивність (Interaction)- взаємодія, обмін інформацією, ідеями, думками між учнями та викладачами, що звичайно відбувається з метою підтримки навчання.

Інтернет-курси (Internet Courses)- частина навчального процесу в дистанційній освіті, що складається в участі в заняттях через Інтернет.

Команда розроблювачів курсу (Course Team)- група, що складається з експертів у предметній області, якій присвячений курс, а також фахівців проектування, викладання та технологій, що збирається для створення курсу. Комп'ютерні відеоконференції- відеоконференції із застосуванням персонального комп'ютера, що має швидке Інтернет-з'єднання, мікрофон, і цифрову відеокамеру. Залежно від застосовуваного програмного та апаратного забезпечення, відео та аудіо може бути двоканальним або багатоканальним. Найбільше застосовується для окремих людей і невеликих груп. У цей час технологія недоступна в багатьох регіонах через високі вимоги до швидкості з'єднання й необхідності наявності спеціального устаткування.

Консорціум дистанційнї освіти (Distance education Consortium)- дві або більше організації або відділи дистанційної освіти, що спільно розробляють курси і/або викладають їх.

Консультанти (Counsellors)- cпеціалісти (організації) в галузі навчання, що індивідуально допомогають студентам у вирішенні академічних або особистих проблем, пов'язаних з навчанням.

Курси дистанційної освіти (Distance education course)- структуровані навчальні програми для учнів, що перебувають у місці, відмінному від місцезнаходження викладача, які припускають формулювання цілей вивчення, участь одного або більше викладачів, наявність засобів комунікації та опис досліджуваного предмету.

Медіа (Media)- носії повідомлень, що доставляють за допомогою технологій: у першу чергу, текст - у книгах, методичних посібниках і комп'ютерних мережах; звук - в аудіокасетах та радіо- й телепередачах; зображення - у відеокасетах і телепередачах; текст, звук і/або зображення - у телеконференціях.

Мультимедіа (Multimedia)- системи, що підтримують інтерактивне використання тексту, аудіо, нерухомих зображень, відео та графіки. Кожний з перерахованих елементів повинен спочатку бути деяким чином перетворений з аналогового формату в цифровий, перш ніж він може бути використаний у комп'ютерних програмах. Таким чином, відмінною рисою мультимедіа є конвергенція раніше розрізнених систем.

Відділ дистанційної освіти (Distance education Unit)- спеціальний відділ стаціонарного навчального закладу, що займається наданням послуг дистанційної освіти.

Викладання із застосуванням комп'ютера (Computer Assisted Instruction - CAI)- процес викладання, у якому комп'ютер використовується для поліпшення навчального середовища, допомагаючи учням опанувати деякими практичними навичками.

Викладачі (або тьютори) [Instructors (also tutors)]- фахівці в галузі вивчення, взаємодіючі за допомогою технологій з учнями з приводу досліджуваного ними змісту (звичайно розроблювального командою курсу, однак, досить часто - самими викладачами).

Система дистанційної освіти (Distance education system)- весь комплекс процесів, що мають своїм результатом дистанційну освіту, включаючи вивчення, навчання, комунікацію, проектування та менеджмент.

Телекомунікації (Telecommunication)- процес передачі та одержання інформації на відстані з використанням електронних або електромагнітних технологій. Інформація може бути голосом, відео або даними.

Телеконференція (Teleconference)- конференція, при якій одночасно в кілька місць транслюється звук (за допомогою телефону або іншої апаратур). Супутникові відеоконференції та відеоконференції, засновані на стислому відео, часто також називають "телеконференціями".

Навчальні мультимедіа (Instructional Multimedia)- форма комп'ютерного навчання, що включає з'єднання різних технологій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, графіка, відео, текст; що завгодно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторії (див. мультимедіа).

Заклад дистанційної освіти (Distance education Institution)- коледж, університет, або школа, створена для надання послуг дистанційної освіти.

Кiлькiсть переглядiв: 339