Основними завданнями діяльності методичної служби у 2021/2022 навчальному році, вважати:

- створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

- координація діяльності шкільних методичних об'єднань;

- моніторинг якості освітньої діяльності, рівня навчальних досягнень учнів;

- моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів ліцею;

- моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання;

- здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти;

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення управління освіти, культури і туризму оцінки якості освітнього процесу роботи педагогічних працівників, що атестуються;

- впровадження сучасних інтерактивних методів та технологій організації освітнього процесу;

- підготовка до участі у I етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», «Класний керівник року» інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;

- взаємодія з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо;

- організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;

- організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ліцею;

- вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу;

- формування електронної бази даних щодо ефективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

- проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності окремих педагогічних працівників;

- висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.

Кiлькiсть переглядiв: 815