План роботи методичної ради на 2020/2021навчальний рік

Науково-методична тема ліцею:

«Створення умов для формування ключових компетентностей ліцеїстів в умовах інформаційного середовища з метою успішної самореалізації»

Заходи методичної ради ліцею з організації підготовки до нового навчального року
№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Ознайомити членів педколективу з організаційно-методичними рекомендаціями щодо проведення серпневих конференцій педагогічних працівників. До 24.08. Заступник директора з НВР
2. Обговорити інформаційно-аналітичні матеріали до серпневих конференцій педагогічних працівників. До 24.08. Методична рада
3. Вивчити методичні рекомендації щодо викладання загальноосвітніх дисциплін та організації освітнього процесу в 2020/2021 навчальному році. Серпень Методична рада, керівники ШМО
4. Вжити заходів щодо забезпечення ліцею підручниками та необхідними навчальними посібниками До 01.09. Бібліотекар, адміністрація
5. Інформування педагогів закладу з переліком чинних програм, навчально-методичними посібниками До 27.08. Адміністрація, керівники ШМО, учителі-предметники
6. Перевірити стан санітарної готовності навчальних кабінетів до нового 2020/2021 навчального року. До 07.08. Адміністрація
7. Використати рекомендації щодо проведення Першого уроку в новому 2020/2021 навчальному році, допомогти вчителям в організації підготовки першого уроку. До 23.08. Адміністрація
8. Проаналізувати питання працевлаштування випускників закладу, організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей і підготувати рекомендації щодо його вдосконалення. До 10.09. Адміністрація, класні керівники
9. Зібрати оперативну інформацію про рух здобувачів освіти (прибуття, вибуття) у закладі нового 2020/2021 навчального року за встановленою формою. До 01.09 Заступник директора з НВР
10. Розробити навчальний план на 2020/2021 навчальний рік. До 07.08 Адміністрація
Тематика засідань методичної ради
№ з/п Питання, що розглядаються Відповідальний
Серпень
1. Аналіз функціонування методичної служби ліцею в 2019/2020 навчальному році. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2020/2021 навчальний рік. Пипенко О.М.
2. Затвердження планів роботи ШМО. Розподіл обов’язків між членами методичної ради. Члени методичної ради
3. Про впровадження Державних стандартів початкової освіти (3 клас). Чухно А.В.
4. Затвердження плану проведення предметних декад у 2020/2021 навчальному році. Пипенко О.М.
5. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів. Керівники ШМО
6. Про затвердження плану-графіку розподілу варіативних модулів вивчення фізичної культури у 5-11 класах та трудового навчання і технологій. Пипенко О.М., Щербак І.Г.
7. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних). Єфіменко Д.М., Чухно А.В.
Вересень
1. Про методично-експертне забезпечення атестаційного періоду. Пипенко О.М.
2. Про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу на курсах при КВНЗ «ХАНО» у 2020/2021 навчальному році. Пипенко О.М.
3. Про затвердження перспективних планів роботи з питань вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду. Дударєва Т.А.
4. Про впровадження програм дослідно-експериментальної роботи в ліцеї у 2020/2021 навчальному році. Пипенко О.М. Лобойко Т.П.
5. Про здійснення соціально-педагогічного патронату сімей, в яких виховуються дошкільнята, про роботу консультант пункту для батьків при закладі дошкільної освіти. Чухно А.В.
Листопад
1. Про здійснення інноваційної роботи у ліцеї в 2020/2021 навчальному році. Члени методичної ради
2. Обговорення і схвалення узагальнюючих матеріалів з досвіду роботи педагогів ліцею, що атестуються. Пипенко О.М., вчителі-предметники, які атестуються
3. Про реалізацію перспективних напрямків виховної та позашкільної роботи. Фурашова С.С.
4. Про участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. Пипенко О.М., Лагута Г.Г.
5. Про хід роботи над єдиною науково-методичною темою «Створення умов для формування ключових компетентностей ліцеїстів в умовах інформаційного середовища з метою успішної самореалізації» Пипенко О.М.
6. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з інформатики Єфіменко Д.М.
Січень
1. Про моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр. Пипенко О.М.
2. Про підсумки участі учнів у районних, обласних олімпіадах з основ наук, конкурсах учнівських творчих робіт членів МАНу. Єфіменко Д.М.
3. Про стан виховної роботи за І семестр. Фурашова С.С.
4. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з правознавства та громадянськоїосвіти Фурашова С.С.
Березень
1. Стан проведення предметних декад. Пипенко О.М.
2. Підсумки результатів участі педагогів закладу у професійних конкурсах, виставках у 2020/2021 навчальному році. Пипенко О.М.
3. Про результати здійснення роботи з обдарованими дітьми у 2020/2021 навчальному році. Єфіменко Д.М.
4. Про видавничу діяльність педагогів ліцею у 2020/2021 навчальному році. Пипенко О.М.
5. Про результати моніторингу освітніх запитів учнів та батьків закладу. Пипенко О.М., Фурашова С.С., Чухно А.В.
6. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з іноземної мови (англійська) Єфіменко Д.М.
7. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з географії Фурашова С.С.
Травень
1. Про моніторинг навчальних досягнень учнів у 2020/2021 навчальному році з різних предметів. Пипенко О.М.
2. Про підсумки методичної роботи закладу у 2020/2021 навчальному році. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Пипенко О.М.
3. Про стан викладання та рівень навчальних досягнень у початкових класах Чухно А.В.
4. Звіт про роботу ШМО (презентації). Інноваційні технології для розвитку творчих здібностей учнів в практиці роботи вчителів ліцею. Керівники ШМО
5. Про підсумки атестації педпрацівників у 2020/2021 навчальному році. Пипенко О.М.
6. Про стан виховної роботи за 2020/2021 навчальний рік. Фурашова С.С.
Кiлькiсть переглядiв: 179