Мета методичної роботи ШМО:

Під час роботи шкільного методичного об’єднання вчителів математично – природничого циклу продовжити працювати над розвитком професійної компетенції вчителя щодо формування ціннісних орієнтацій особистості

Завдання ШМО на 2020/ 2021 н.р.

1.Формувати в учнів сучасний екологічний світогляд та цілісну картину природничо-математичних знань.
2. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання природничо-математичних дисциплін.
3. Врахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів на уроках, а особливо при адаптації учнів 5-го класу.
4. Удосконалити роботу з обдарованими учнями, підвищити рівень підготовки учнів до олімпіад, участі в МАН.
5. Систематичне вивчення стану навчальних досягнень учнів.
6. Організація самоосвіти вчителів.
7. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою:
· розробки методів самостійної пошукової і дослідницької роботи учнів;
· навчання учнів методами колективного вирішення проблеми;
· поєднання методів загально класної, групової роботи учнів і вчителів;
· організація спільної роботи вчителів різних предметів при інтегруванні навчальних дисциплін;
· підготовка вчителів до роботи з новими методами й організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів обчислювальної техніки у навчальному процесі;
8. Розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничо-математичного циклу;
9. Продовжити роботу над спрямованістю кожного предмету природничо-математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій учнів на уроках .

Якісний склад вчителів на 2020/2021 навчальний рік

ПІБ вчителя Освіта, рік та назва закладу. Спеціальність за дипломом Дата народж. Пед стаж Рік попередньої атестації Рік наступ. атест. Категорія, звання Який предмет викладає
1. Пипенко Олена Михайлівна Вища, ХДПУ ім. Г. С. Сковороди,1995, вчитель математики 22.07. 1973 21 2015 р. 2020 спеціаліст «вищої категорії», старший вчитель математика
2. Андрущенко Ольга Станіславівна Харківське пед.училище, 1977 р ХДУ ім. О. Горького, 1983 р. вчитель географії 21. 08 1958 р. 39 2015 р. 2020 вища, вчитель-методист географія, природознавство біологія,
3. Подвальнюк Галина Михайлівна Вища,1979р., ХДПІ ім..Г. С. Сковороди, природничий ф-т, учитель біології і хімії 27.08. 1956 р. 36 2014 2019 вища, старший вчитель біологія, хімія
4. Ражик Ірина Миколаївна Вища,2012 р. Українська інженерно – педагогічна академія, спеціальність « Професійна освіта. Електроніка » 19.10. 1984 12 2015р. 2020 спеціаліст другої категорії інформатика, основи здоров’я, економіка
5. Шварьова Ірина Іванівна Вища, ХДПІ ім. Г. С. Сковороди, 1984,вчитель математики 13.01 1962 31 2013 р. 2018 спеціаліст першої категорії математика, фізика, астрономія, алгебра, геометрія
6.

Теми самоосвіти вчителів математично – природничого циклу

№ з/п П І Б вчителя Тема, над якою працює вчитель
1. Андрущенко Ольга Станіславівна Формування екологічної компетентності предмету географія
2. Подвальнюк Галина Михайлівна Використання проектних технологій на уроках та в позаурочний час
3. Пипенко Олена Михайлівна Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики
4. Шварьова Ірина Іванівна Формування пізнавальної компетентності на уроках математики та фізики
5. Ражик Ірина Миколаївна Технологія формування пізнавальної компетентності учнів у процесі викладання інформатики та економіки
Кiлькiсть переглядiв: 745