Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання: "Розвиток професійної компетенції вчителя щодо формування ціннісних орієнтацій особистості"

Завдання ШМО на 2023/2024 н.р.

1. Формування компетентної особистості учня, його світогляду, розвиток його здібностей та обдарувань.

2. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках з використанням елементів інтерактивного навчання.

3. Інноваційні технології розвитку інтелектуальних здібностей учнів у процесі дистанційного навчання

4. Активне впровадження в практику роботи сучасних ІКТ, можливостей інтернету, нових форм, засобів, додатківGoogle Presentations, Google Форм, TeacherKit– Class manager…

5.Забезпечення подальшого становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей.

6. Підвищення ефективності самостійної навчальної діяльності учнів у процесі вивчення наук математично- природничого циклу.

7. Впровадження ефективних форм роботи з обдарованими дітьми.

Якісний склад вчителів на 2023/2024 навчальний рік

№ з/п ПІБ Назва закладу освіти, рік його закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціальність, кваліфікація за дипломом Педагогічний стаж на 01.09.2022 Посада Предмети, які викладає
1 Єфіменко Дмитро Миколайо-вич НТУ ХПІ ХА №17467085 ХНПУ ім. Г.С.Сковороди М 18№122687 Інженер-менеджер спорту. Середня освіта , математика 10 років 6 місяців Заступник директора з НВР Математика
2 Леденьова Ірина Миколаївна ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, 1997р. спеціаліст Вчитель біології і хімії 17 років Вчитель біології і хімії Біологія і екологія, хімія
3 Андрущен-ко Ольга Станіславівна Харківський державний університет ім. О.М.Горького Географія. Викладач географії 44 роки Вчитель географії Географія
4 Великород Раїса Андріївна Сумський державний педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка, 1987р ,спеціаліст Математика і фізика 35 років 15 днів Вчитель математики і фізики Математика
5 Гаптельма-нова Марина Миколаївна Криворізький державний педагогічний університет, 2008р.; Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, 2019р. Педагогіка та методика середньої освіти, математика; Менеджмент, керівник підприємства , установи та організації 14 років 6 місяців Вчитель математики Математика
6 Колесник Сергій Олександрович Харківський національний університет ім. Г.С.сковороди Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. 3 роки Вчитель математики та інформатики Математика, інформатика
7 Негру Анастасія Сергіївна Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди Біологія, вчитель біології 7 років Вчитель біології Біологія, етика, біологія і екологія
8 Ражик Ірина Миколаївна Українська інженерно-педагогічна академія, 2012, спеціаліст Аналітик комп’ютерних систем, викладач дисциплін в галузі комп’ютерних систем та комунікацій 18 років 4 місяці Вчитель інформатики Інформатика
9 Щеголєва-Кравченко наталія Анатоліївна Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2009, магістр Викладач соціальної та економічної географії 16 років Вчитель географії Географія, громадянська освіта, основи правознавства, пізнаємо природу
10 Чернець Ігор Валерійович Харківський державний університет ім.В.Н.Каразі-на,2020,спеціа-ліст. Викладач фізики 23 роки Вчитель фізики, астрономії Фізика, астрономія
Кiлькiсть переглядiв: 1453