Звіт про роботу шкільного методичного об’єднання вчителів математично-природничого циклу Козачолопанського НВК за 2015/2016 навчальний рік

Методичну роботу ШМО математично – природничого циклу в 2015/2016 навчальному році було спрямовано на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, методичної теми школи «Формування і розвиток національної духовності учнів в умовах реалізації принципів нових Державних стандартів», на удосконалення педагогічної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, впровадження і поширення досвіду з використання інтерактивних технологій в умовах особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання та виховання.
Методична робота ШМО - це цілісна, заснована на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду, та на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємопов’язаних мір, дій і заходів. Вона спрямована на всебічне підвищення кваліфікації і професійної майстерності кожного вчителя, на розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в кінцевому результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвиток конкретних учнів.
Мета діяльності ШМО математично – природничого циклу – підвищення професійної компетентності кожного вчителя. Для досягнення цієї мети необхідно розширювати та поглиблювати теоретичну та методичну підготовку кожного вчителя. Для досягнення цієї мети було визначено такі завдання ШМО:
1.Визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків в роботі шкільного МО математично – природничих наук - створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя та учня.
2. Удосконалювати систему методичної роботи в школі і на основі аналітично-прогностичної роботи впроваджувати інтерактивні методики та методики моніторингових досліджень якості знань та вмінь учнів.
3. Вдосконалити стратегію впровадження "школи педагогічної майстерності", спрямованої на розвиток творчості учня, а також на підвищення якості знань з фізики, астрономії, математики, хімії, біології та інших предметів математично – природничого циклу.
4. Розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та кспериментальної роботи.
5. Стимулювати створення умов для вчителів природничо-математичного циклу з метою впровадження в процес навчання нових інформаційних технологій.
6. Вдосконалення засобів формування основ інформаційної культури школярів та вчителів.
7. На основі аналізу результатів моніторингових досліджень та ЗНО спрямувати роботу кожного вчителя на розвиток інтелектуальних та комунікативних якостей учнів, підвищення їх розвитку і саморозвитку здатностей до самонавчання.
8. Вдосконалення роботи з учнями шляхом використання інноваційних технологій;
Вчителі математично-природничого циклу в 2015/2016 навчальному році працювали над науково-методичною темою «Шляхи розвитку професійної
компетенції вчителя щодо формування ціннісних орієнтацій особистості », застосування якої дає змогу формувати і розвивати національну духовність учнів.
До складу ШМО входять 6 вчителів: Андрущенко Ольга Станіславівна - вчитель географії та природознавства, вчитель вищої категорії, «вчитель-методист», Подвальнюк Галина Михайлівна - вчитель хімії та біології, вчитель вищої категорії, «старший вчитель», Пипенко Олена Михайлівна – вчитель математики, вчитель вищої категорії, має звання «Старший вчитель», Шварьова Ірина Іванівна, вчитель фізики та математики, вчитель першої категорії, керівник шкільного методичного об̓ єднання вчителів математично-природничого циклу, Ражик Ірина Миколаївна – вчитель інформатики, спеціаліст другої категорії, Котенко Анна Сергіївна – вчитель інформатики та математики, вчитель-спеціаліст.
Якісний склад членів ШМО
- спеціалісти вищої категорії – 2 (33 %);
- спеціалісти І категорії – 2 (33 %);
- спеціалісти ІІ категорії – 1 ( 17% )
- спеціаліст – 1 ( 17% )
Результати методичної роботи ШМО за 2014/2015 навчальний рік показали, що серед вчителів математично – природничого циклу зросла увага до пошуку ефективних форм і методів викладання даних предметів. Створено умови для постійного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, психологічної, методичної підготовки.
Протягом навчального року було проведено 5 засідань, тематика яких була спрямована на підвищення фахового рівня вчителів математично – природничого циклу , під час яких розглядали питання розвитку інноваційної особистості та робота з учнями, які потребують допомоги, розвиток обдарованості учнів, підготовка до державної підсумкової атестації та до зовнішнього незалежного тестування, впроваджування новітніх технологій в навчальний процес.
Тема першого засідання «Нормативно-правове забезпечення викладання предметів природничо-математичного напрямку у 2015/2016 навчальному році». Про підсумки роботи ШМО вчителів математично - природничого циклу за 2014/2015 н.р слухали Шварьову І.І., вчителя математики, голову шкільного методичного об’єднання, яка зробила короткий аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів за 2014/2015 н.р.
Вчителі ознайомилися та опрацювали інструкційно-методичні матеріалів МОН України щодо викладання предметів у 2014/2015 н.р.; про якісну підготовку учнів до участі у І та ІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів природничо-математичного циклу; знайомилися з новинками психолого-педагогічної літератури, нормативними
На засіданні вчителі ознайомились з інструкційно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, змінами в програмах щодо викладання предметів у 2015/2016 н.р. Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх закладах у 2015/2016 навчальному році. Обговорення та погодження календарно-тематичних планів вчителів на 2015/2016 н.р.
Тема другого засідання «Роль навчальних проектів у викладанні навчальних дисциплін математично – природничого циклу », під час якого
вчитель хімії та біології Подвальнюк Г. М. ознайомила вчителів з використанням навчальних проектів згідно нових навчальних програм під час вивчення математично – природничих дисциплін, а вчитель математики й фізики Шварьова І. І. визначила основні етапи проектно – технологічної діяльності учнів. Пипенко О. М., вчитель математики, заступник директора з навчально-виховної роботи вказала на необхідність застосування методу проектів під час вивчення геометрії у 10-11 класах.
Тема третього засідання « Компетентнісний підхід в процесі реалізації національно-патріотичного виховання під час вивчення предметів природничого напрямку» . Вчитель географії Андрущенко О. С. вказала на важливість національно – патріотичного виховання при вивченні предметів математично-природничого циклу. Шварьова І. І. розповіла про використання досягнень вітчизняної науки на уроках фізики, ознайомлення з біографіями та історичними фактами про відомих вчених-українців. Подвальнюк Г. М. поділилася досвідом використання інтерактивних методів та прийомів на уроках біології та хімії, що сприяють зацікавленості учнів предметом. Пипенко О. М. розповіла про цікаві хвилинки, дидактичні ігри на уроках математики в 5-х класах, які сприяють пізнавальній компетентності учнів.
Тема четвертого засідання «Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій». Вчитель математики та інформатики Котенко Анна Сергіївна зупинилася на питанні «Роль компетентнісних задач під час викладання інформатики », а Ражик Ірина Миколаївна поділилася досвідом з теми «Впровадження нетрадиційних форм та методів роботи на уроках за допомогою ІКТ », зупинилася на труднощах, з якими стикається під час навчальних занять.
Тема п’ятого засідання «Організація підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів математично-природничого циклу», під час якого був проведенеий навчальний семінар з вивчення інструктивних матеріалів для проведення державної підсумкової атестації з математики, географії у 9, 11 класах та проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8, 10 класах.
На підсумковому засіданні розглядалися самоосвітні аспекти удосконалення професійної компетентності учителя в умовах інформаційного суспільства.
Протягом 2015/2016 навчального року учителями математично – природничого циклу були проведені відкриті уроки, мета яких зорієнтувати вчителя на використання інноваційних технологій, впровадження інтерактивних методів навчання та виховання, що базуються на інтегрованих підходах. та підвищенню зацікавленості учнів до навчання.
10 вересня 2015 року відбувся веломарафон «Козачолопанськими стежками», екскурсію по яких провела вчитель біології та хімії Подвальнюк Г.М. Вчитель розповіла про історії виникнення заказників місцевого значення «Кущувате» поблизу села Ветеринарне та «Старий сад» на території садиби колишнього радгоспу «Шлях Індустрії».
На виконання річного плану роботи школи на 2015/2016 навчальний рік з метою підвищення інтересу учнів до математично-природничих наук, розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення їх до різноманітної діяльності за інтересами були проведені предметні декади.
Згідно графіка з 15 лютого по 26 лютого у Козачолопанському НВК проходила декада точних наук. Учні школи під час декади побували в «Он-ляндії» - країні безпечного Інтернету, цікаво пройшов вечір математичної поезії «Математики-лірики» серед учнів 5-9 класів; свою винахідливість, кмітливість показали учні 6-7 класів у фізико-математичному КВК, з вчителем математики Пипенко Оленою Михайлівною учні 5-х класів під час математичних перегонів «здолали» 1000 кілометрів на літаках, потягах, повітряних кулях, гелікоптерах, автомобілях та велосипедах, познайомилися з історією виникнення транспортних засобів.
Декада природничих наук у Козачолопанському НВК розпочалася з 14 березня по 1 квітня під керівництвом учителів Андрущенко О. С. та Подвальнюк Г. М Першого дня відбулася загальношкільналінійка,на якійучні ознайомилися зметоюізавданнямидекади.Вцейдень по класах на уроках біології та географії пройшли тематичні бесіди "Як вести себе в природі", "Чому треба охороняти природу", "Роль зелених насаджень в збереженні чистоти повітря в класних приміщеннях, нашому селищі".

Мета проведення системи заходів декади: формувати в учнів пізнавальні здібності, інтерес до предметів природничого циклу, сприяти творчому розвитку учнів, розвивати відчуття прекрасного, високий естетичний смак, вміння розуміти і цінувати красу і багатство рідної природи.

Програма декади включала різні види пізнавальної, пошукової і дослідницької роботи. Підготовка розпочалася заздалегідь. Діти підготували газети «Вода – початок всіх початків» до Всесвітнього дня Води, матеріали до виставки «Очима натураліста» (фотороботи, малюнки, плакати, поробки), готувалися до участі у проведення конкурсів, створювали команди, підбирали девізи та назви для команд.
Протягом навчального року проводилась масова робота з учнями: олімпіади, інтерактивні конкурси, підготовка до всеукраїнських конкурсів:
- Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 2015. Всього прийняли участь 37 учнів закладу. Нагороджені дипломом І ступеня - 11учнів, дипломом ІІ ступеня – 7 учнів, дипломом ІІІ ступеня – 7 учнів, грамотою – 13, сертифікат учасника отримали 2 учні. Кількість учасників гри кожного року збільшується.
Абсолютні переможці Міжнародної природознавчої гри «Геліантус»: Дигало Яна( учениця 6-Б класу), Багрич Станіслав( учень 5-А класу) та Ковіна Тетяна( учениця 7-А класу).
- природничо-інтерактивний конкурс осінній та весняний «Колосок», в якому учні школи показали гарні знання, і були нагороджені сертифікатами. „Золотий колосок” – 30 учнів, „Срібний колосок” – 31, учасників – 3, абсолютних переможців–3. «Колосок» (осінній) – 51 учень. «Колосок»(весняний)- 23 учня;
- з математики « Кенгуру», осінній етап - 38 учасників, з них відмінний результат – 15 учнів; добрий результат – 22 учні, учасники – 1учень.
- « Кенгуру» , весняний етап – 44 учасника, з них відмінний результат – 9 учнів; добрий результат – 19 учнів; 16 учнів – учасники.
- з інформатики «Бебрас (Бобер) - 2015» - 34 учасника, з них: відмінний результат – 11, добрий – 8, учасників - 15 учнів.
- Всеукраїнський фізичний конкурс « Левеня », в якому прийняли участь 48 учнів школи, з них отримали добрий результат 9 учнів.
Досягнення учнів у ІІ ( районному) етапі Всеукраїнських
олімпіад з предметів математично – природничого циклу
Предмет Клас ПІБ учня Місце ПІБ вчителя
Біологія 11 Скорлученко В. 2 Подвальнюк Г.М.
Математика 7-А 8-А Ковіна Т. Кисла А. 2 3 Котенко А. С. Шварьова І. І.
Фізика 7-А 8-А 11 Ковіна Т. Дигало Р. Скорлученко В. 3 2 3 Шварьова І.І.
Хімія 7-А Ковіна Т. 3 Подвальнюк Г.М.
Екологія 11 Скорлученко В. 2 Подвальнюк Г.М.
Ковіна Тетяна зайняла ІІІ місце в командних змаганнях з математики, Центр довузівської освіти, Малий Каразінський університет
Участь учнів Ноздрачової А. та Дигало Р. в обласній природничій олімпіаді на базі Харківського гідрометеорологічного технікуму.
Дигало Роман є учнем дистанційної школи при університеті Каразіна (секція хімія, біологія), участь у ХVІІ хіміко-біологічному турнірі імені І.І.Мечнікова (секція хімія)
Умнікова Юлія, учениця 9 класу, участь у ХІV регіональній науково-технічної конференції до вузівської молоді « Молодь, наука, технології: Хімія і фізика в сучасних технологіях», секція «Хімія»

Участь у МАН:

Скорлученко Владислава - робота на тему «Вплив годівлі на обмін речовин та продуктивні показники у курей» - І місце в районному етапі та ІІІ місце в обласному етапі.
Про високий рівень професійної майстерності наших вчителів свідчать відкриті уроки на рівні районних методичних об’єднань, результативність викладання предметів, застосування інноваційних технологій, сучасних методик інтеграції, що підвищують зацікавленість учнів до вивчення предметів.
За популяризацію природничих наук Андрущенко О.С. нагороджена грамотою Харківської обласної адміністрації Харківського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного університету. Взяла участь у семінарі в межах проведення ХХІV Міжнародної науково – методичної конференції на тему «Актуальні проблеми безперервної географічної освіти і картографії », «Використання нових форм роботи з учнями при навчанні шкільної географії». Андрущенко О. С. була членом журі під час перевірки районних олімпіад, учнівських робіт МАН.
Вчитель математики й інформатики Котенко А.С. провела відкритий урок з математики у 6 класі на тему «100-й урок математики. Розв’язування задач за допомогою рівнянь», показала роль компетентнісних задач з математики в житті; вчитель географії у 8 - А класі на тему «Степова зона України » намагається формувати основу світоглядної екологічної компетентності, ціннісне ставлення до природи.
Вчителі інформатики Котенко А.С. та Ражик І.М. разом з учнями 5-11 класів взяли участь в конкурсі з основ програмування «Година Коду» в рамках тижня освіти в сфері ІТ в Україні від компанії «Майкрософт Україна»;
Котенко А.С. на засіданні РМО вчителів інформатики провела практичне заняття з конструювання тестів у тестовій оболонці; школа молодого вчителя, конкурс галереї творчих доробків «Мій перший успіх»; участь у педагогічній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій на тему «Національне патріотичне виховання», отримала диплом І ступеня.
Всі матеріали роботи методичного об’єднання вчителів математично- природничого циклу постійно освітлюються на шкільному сайті. Вчителі ШМО Котенко А.С. та Ражик І.М. мають власні сторінки на шкільному сайті, які постійно поповнюються.
Результати методичної роботи ШМО за 2015/2016 навчальний рік показали, що серед вчителів математично – природничого циклу зросла увага до пошуку ефективних форм і методів викладання даних предметів Створено умови для постійного зростання педагогічної майстерності вчителів, їх наукової, психологічної, методичної підготовки.
Члени шкільного методичного об׳єднання постійно знаходяться в активному пошуку, підвищують свій професійний рівень, розширюють фахову компетентність, розвивають творчі здібності учнів і педагогів. Адже творчий вчитель навчається на протязі всього життя.
Щороку учителі математики беруть учать в моніторингових дослідженнях.
Але необхідно зазначити, що рівень успішності учнів з математики, фізики, географії, біології залишається недостатньо високим. Це питання потребує більшої уваги. Учителям запропоновано переглянути методи роботи з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів.
Слабким місцем роботи ШМО залишається підготовка до олімпіад, участі в МАН. Це – результат недостатньої роботи з обдарованими учнями. Тому учителям-предметникам рекомендовано підвищити рівень підготовки учнів до олімпіад, залучати їх до виконання творчих, дослідницьких робіт, в МАН. члени ШМО не використовують на повну силу свій творчий потенціал, мало друкованих робіт у фахових виданнях. Тому в наступному навчальному році будемо продовжувати працювати над недоліками і втілювати тему школи та ШМО для створення всіх необхідних умов для поліпшення якості знань учнів.
Роботу ШМО математично – природничого циклу за 2015/2016 навчальний рік вважати на достатньому рівні.
Завдання ШМО на 2016/ 2017 н.р.
1.Формувати в учнів сучасний екологічний світогляд та цілісну картину природничо-математичних знань.
2. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання природничо-математичних дисциплін.
3. Врахування вікових та індивідуальних психологічних особливостей учнів на уроках, а особливо при адаптації учнів 5-го класу.
4. Удосконалити роботу з обдарованими учнями, підвищити рівень підготовки учнів до олімпіад, участі в МАН.
5. Систематичне вивчення стану навчальних досягнень учнів.
6. Організація самоосвіти вчителів.
7. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій з метою:
· розробки методів самостійної пошукової і дослідницької роботи учнів;
· навчання учнів методами колективного вирішення проблеми;
· поєднання методів загально класної, групової роботи учнів і вчителів;
· організація спільної роботи вчителів різних предметів при інтегруванні навчальних дисциплін;
· підготовка вчителів до роботи з новими методами й організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів обчислювальної у навчальному процесі;
8. Розвиток у школярів пізнавального інтересу до вивчення предметів природничо-математичного циклу;
9. Продовжити роботу над спрямованістю кожного предмету природничо-математичного циклу на розвиток життєвих компетенцій у дітей на уроках .
Кiлькiсть переглядiв: 782