Засідання І ( 31.08.2016 р. )

Тема: Нормативно-правове забезпечення викладання предметів природничо-математичного напрямкуу 2016/2017навчальному році
№ з/п Основні питання до розгляду Відповідальний за виконання Прим.
1 Про підсумки роботи ШМО вчителів математично- природничого циклу за 2016/2017 н.р. Голова ШМО Шварьова І. І.
2 Обговорення та затвердження плану роботи ШМО на 2016/20167н.р. Шварьова І. І.
3 Ознайомлення з інструкційно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2016/2017 н.р. Обговорення методичних рекомендацій щодо організації навчально – виховного процесу на уроках природничо-математичних дисциплін у 2016/ 2017 н/ р. , ознайомлення із змінами в програмах під час викладання предметів математично – природничого циклу. Ведення шкільної документації відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Пипенко О. М .
4 Обговорення та погодження календарно-тематичних планів вчителів на 2016/2017н.р. Пипенко О. М.

Робота між засіданнями:

- опрацювання інструкційно-методичних матеріалів МОН України щодо викладання предметів у 2016/2017 н.р.

- опрацювання рекомендацій щодо викладання базових предметів за новими програмами та програмами із змінами;

- обговорення індивідуальних тем вчителів - предметників;

- погодження планів самоосвіти вчителів;

- складання графіка проведення відкритих уроків; взаємовідвідування уроків;

- підготовка до наступного засідання МО.

Засідання 2 ( 01.11.2016 р. )

Тема: Посилення компетентнісного підходу у формуванні змісту природничої освіти на основі компетентнісної спрямованості вимог до рівнів навчальних досягнень учнів

№ з/п Основні питання до розгляду Відповідальний за виконання Прим
1 Роль навчальних проектів у викладанні навчальних дисциплін математично – природничого циклу Подвальнюк Г. М
2 Творча самореалізація особистості в процесі самостійної роботи під керівництвом учителя. Шварьова І. І.
3 Круглий стіл «Обмін досвідом вчителів – предметників з використання навчальних проектів.на уроках математично – природничого циклу». Всі вчителі
4. Педагогічні гостини. Відвідування та обговорення відкритих уроків Пипенко О. М.

Робота між засіданнями:

- організація проектно-технологічної діяльності на уроках з використанням проблемно-пошукових методів навчання;

- проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад предметів природничо-математичного циклу;

- підготовка до наступного засідання ШМО.

Засідання 3 ( 05. 01. 2017 р. )

Тема: Підвищення ефективності організації навчально-виховного процесупід час вивчення предметів математично - природничого напрямку

№ з/п Основні питання до розгляду Відповідальний за виконання Прим.
1 Методи і форми організації навчального процесу, завдяки яким забезпечується мотивація навчання, стимулювання пізнавального інтересу, розвиток інтелектуальної й творчої діяльності учнів Андрущенко О. С.
2 Формування національної та громадянської свідомості під час вивчення предметів математично – природничого циклу. Подвальнюк Г.М.
3 Відвідування та обговорення уроків. Пипенко О. М.
4 Організація підготовки до участі в учнівських конкурсах («Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Геліантус»). Шварьова І. І.

Робота між засіданнями:

- підготовка та проведення предметних тижнів;

- підготовка до проведення учнівських конкурсів;

- звіт про курсову підготовку вчителів;

- консультування молодих вчителів з питань організації навчально-виховного процесу в сучасних умовах;

- підготовка до підсумкових зрізів знань за І семестр;

- підготовка до наступного засідання ШМО.

Засідання 4 ( квітень 2017 р.)

Тема: Педагогічна майстерність вчителів як умова успішного

формування в учнів предметних компетенцій

№ з/п Основні питання до розгляду Відповідальний за виконання П рим.
1 Формування пізнавальної компетентності на уроках математично – природничого циклу Ражик І. М.
2 Розв’язування фізичних задач – один із засобів формування предметних і ключових компетентностей учнів з фізики . Шварьова І. І..
3 Методика організації системного повторення вивченого матеріалу з метою підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів математично-природничого циклу. Пипенко О. М.
4 Відвідування та обговорення уроків Пипенко О. М.

Робота між засіданнями:

- моніторинговий аналіз рівня навчальних досягнень учнів випускних класів;

- оперативні наради з підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів математично-природничого циклу;

- підготовка до проведення предметних тижнів;

- звіт про курсову підготовку вчителів;

Засідання 5 ( травень 2017 р.)

Тема: Організація підготовки до проведення ДПА та ЗНО

з предметів математично-природничого циклу.

№ з/п Основні питання до розгляду Відповідальний за виконання Прим.
1 Підсумок роботи ШМО математично – природничого циклу. Шварьова І. І.
2 Навчальний семінар: вивчення інструктивних матеріалів для проведення державної підсумкової атестації з математики, географії, біології у 9 класах та проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8, 10 класах, підготовка до ЗНО в 11 класах. Пипенко О. М
3. Удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного суспільства ( Звіти вчителів) Всі вчителі

Робота між засіданнями:

- аналіз роботи з обдарованими дітьми;

- оперативні наради з підготовки до проведення ДПА та ЗНО з предметів математично-природничого циклу;

- консультування молодих вчителів з методичних питань;

- підготовка до підсумкових зрізів знань за ІІ семестр.

Кiлькiсть переглядiв: 209