Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання класних керівників на 2020/2021навчальний рік: «Виховання національної духовності учнів»

Основні завдання шкільного методичного об’єднання класних керівників:

I. підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

II. забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

III. озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

IV. вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

V. координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

Завдання ШМО класних керівників

2020/2021 н.р.:

1. Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3. Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5. Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

6. Підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально етичних засад поведінки і світогляду учнів.

Найголовніше завдання класного керівника – виховання високоморального підростаючого покоління. Його робота потребує постійного самовдосконалення і руху вперед разом із життям.

Кiлькiсть переглядiв: 279