Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання класних керівників на 2017/2018навчальний рік: «Виховання національної духовності учнів»

Основні завдання шкільного методичного об’єднання класних керівників:

I. підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки;

II. забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

III. озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;

IV. вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

V. координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

Завдання ШМО класних керівників Козачолопанського НВК у 2017/2018 н.р.:

1. Формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у служінні Батьківщині.

2. Формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України.

3. Забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність.

4. Впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.

5. Формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм.

6. Підвищення пріоритету загальнолюдських цінностей, виховання морально етичних засад поведінки і світогляду учнів.

Найголовніше завдання класного керівника – виховання високоморального підростаючого покоління. Його робота потребує постійного самовдосконалення і руху вперед разом із життям.

Теми, над якими працюють класні керівники Козачолопанського НВК у 2017/2018 н.р.

Прізвище ім’я по батькові класного керівника КласТеми, над якими працюють класні керівники
1 Гололобова Юлія Миколаївна 2-ВЦіннісне ставлення до праці
2 Чухно Алла Володимирівна 2-Б Ціннісне ставлення до праці
3 Вакуленко Лариса Вікторівна 2-А Ціннісне ставлення до праці
4 Клименко Наталія Сергіївна 3-А Ціннісне ставлення до праці
5 Куліш Людмила Георгіївна 3-Б Ціннісне ставлення до праці
6 Козленко Олена Володимирівна 4-А Ціннісне ставлення до праці
7 Руденко Любов Вікторівна 4-Б Ціннісне ставлення до праці
8 Жорняк Наталія Кузьмівна 1-Б Ціннісне ставлення до суспільства і держави
9 Скорбач Ніна Василівна 1-А Ціннісне ставлення до праці
10 Андрущенко Ольга Станіславівна 6-А Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства, природного довкілля та самого себе.
11 Щербак Ірина Григорівна 6-Б Формування ціннісного ставлення особистості до суспільства, природного довкілля та самого себе.
12 Калініченко Валентина Олексіївна 7-А Виховання свідомої дисципліни і культури поведінки учнів.
13 Ражик Ірина Миколаївна 7-Б Формування творчої особистості учнів з урахуванням здібностей та інтересів шляхом використання інноваційних виховних технологій
14 Дигало Інна Олександрівна 8-А Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людини
15 Кас’яненко Олена Вікторінва 8-Б Виховувати почуття патріотизму і колективізму через ціннісне ставлення до суспільства ,та держави.
16 Калашник Євген Віталійович 9-Б Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людини
17 Лагута Галина Григорівна 9-А Узгодження інтересів особистості з інтересами членів класної спільноти з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності
18 Подвальнюк Галина Михайлівна 10 Формування в учнів правильного життєвого самовизначення
19 Шварьова Ірина Іванівна 5-Б Формування учнівського колективу на основі морально-етичних норм
20 Скребець Наталія Сергіївна 11 Виховання свідомої дисципліни
21 Кулакова Аніна Сергіївна5-А Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людини
Кiлькiсть переглядiв: 103