Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання:«Впровадження освітніх технологій, які базуються на інтегрованих підходах»
Завдання:
1. Створення умов для формування і розвитку національної духовності учнів в умовах реалізації принципів нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.
2. Подальше використання інноваційних педагогічних технологій з метою розвитку креативності учнів.
3. Створення умов для виявлення обдарованих учнів та їх самореалізації
4. Посилити роботу з підготовки учнів до районних олімпіад.
5. Впроваджувати педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій.
6. Формувати національну свідомість, любов до рідної землі, родини, повагу до оточуючих, виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для реалізації фізичних, естетичних, мо­ральних і духовних можливостей кожної дитини, орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури, збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури, виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні цінності українських народних традицій, шанобливе ставлення до історичних пам’яток, брати участь у відроджені забутих та створені нових національно-культурних традицій регіону.
Якісний склад вчителів та вихователів на 2020/2021 н.р.
ПІБ Дата народ- ження Освіта, заклад Фах Стаж робо ти Кате- горія Звання Атес тація Кур- си Тема самоосвіти
1 Вакуленко Лариса Вікторівна 02.01. 1975р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 22 перша - 2012 2016 Сучасні форми та методи організації пізнавальної діяльності учнів на уроці
2 Жорняк Наталія Кузьмівна 01.01. 1973р. Вища, ХНУ ім.Каразіна Вчитель укр. мови і літ-ри 23 вища - 2016 2014 Розвиток індивідуальних особливостей молодших школярів
3 Клименко Наталія Сергіївна 17.01. 1975р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 20 вища - 2014 2014 Шляхи удосконалення техніки читання молодших школярів.
4 Козленко Олена Володимирівна 27.05. 1987р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Викл. педагог. і метод. поч.школи 9 перша - 2016 2015 ТЗН як засіб підвищення ефективності навчання
5 Куліш Людмила Георгіївна 20.07. 1961р. Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 35 вища - 2016 2016 Формування мовленнєвої культури у молодших школярів
6 Руденко Любов Вікторівна 18.07. 1982р. Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 15 перша - 2016 2015 Гра як засіб підвищення ефективності навчання
7 Скорбач Ніна Василівна 22.02. 1956р. Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 35 перша «Стар-ший вчи-тель» 2014 2013 Активні та інтерактивні форми та методи роботи в початкових класах
8 Чувпило Дмитро Сергійович 01.12. 1993р. Вища, ХГПА Вчитель фізичної культури 3 спец. - - - Розумовий та фізичний розвиток молодших школярів на уроках фізичної культури
9 Чухно Алла Володимирівна 11.09. 1960р. Вища, ХДПІ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 34 вища «Вчи- тель мето- дист» 2013 2013 Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках читання.
ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИХОВАТЕЛІВ ГПД У 2020/2021 Н.Р.
ПІБ Дата народ- ження Освіта, заклад Фах Стаж роботи Наван- таження Кате- горія Звання Атес- тація Кур- си Тема самоосвіти
1 Жорняк Наталія Кузьмівна 01.01. 1973 Вища, ХНУ ім.Каразіна Вчитель укр.мови і літ-ри 23 вища - 2016 2014 Розвиток індивідуальних особливостей молодших школярів
2 Клименко Наталія Сергіївна 17.01. 1975 Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 20 вища - 2014 2014 Шляхи удосконалення техніки читання молодших школярів.
3 Скорбач Ніна Василівна 22.02. 1956 Вища, ХДПУ ім. Г.С.Сковороди Вчитель початк. класів 35 перша «Старший вчитель» 2014 2013 Активні та інтерактивні форми та методи роботи в початкових класах

Графік проведення відкритих заходів

вчителями початкових класів, вихователями ГПД та Д

у 2019/2020 н.р.

ПІП учителя (вихователя) Клас (гру-па) Дата проведення Предмет Тема уроку (заняття)
1 Скорбач Ніна Василівна 1-А грудень 2017р. навчання грамоти (читання) «Закріплення звукового значе ння букви «бе». Читання слів. Опрацювання тексту «Білки»
2 Жорняк Наталія Кузьмівна 1-Б листопад 2017р. виховний захід «Свято Осені»
3 Вакуленко Лариса Вікторівна 2-А березень 2018р. виховний захід «Роде наш красний, роде наш прекрасний»
4 Чухно Алла Володимирівна 2-Б жовтень 2017р. математика Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач за схемами.
5 Гололобова Юлія Миколаївна 2-В жовтень 2017 р. виховний захід «Козацькому роду нема перево ду»
6 Клименко Наталія Сергіївна 3-А грудень 2017р. природознав ство «Чому воду називають невтомною трудівницею?»
7 Куліш Людмила Георгіївна 3-Б грудень 2017р. українська мова Префікси з-, с-. Навчальний діалог.
8 Козленко Олена Володимирівна 4-А грудень 2017р. природознавство «Африка – найспекотніший материк Землі»
9 Руденко Любов Вікторівна 4-Б травень 2017р. виховний захід «Прощавай, початкова школо!
10 Чувпило Дмитро Сергійович 4-Б березень 2018р. фізична культура «Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем. Рухлива гра «У горизонтальну мішень»
11 Котенко Ольга Іванівна дз жовтень 2017р. відкрите заняття «Хліб – усьому голова»
Кiлькiсть переглядiв: 346