ЗВІТ

шкільного методичного об’єднання

вчителів початкових класів,

вихователів ГПД і ДЗ

за 2016/2017 н.р.

У 2016/2017 навчальному році методичне об’єднання вчителів початкових класів, вихователів ГПД та ДЗ, працювало над темою: «Впровадження освітніх технологій, які базуються на інтегрованих підходах».

Завдання, які були окреслені для вирішення упродовж навчального року:

1. Взяти за основу роботи – створення умов для формування і розвитку національної духовності учнів в умовах реалізації принципів нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

2. Подальше використання інноваційних педагогічних технологій з метою розвитку креативності учнів.

3. Створювати умови для виявлення обдарованих учнів та їх самореалізації

4. Посилити роботу з підготовки учнів до районних олімпіад.

5. Впроваджувати педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

6. Формувати національну свідомість, любов до рідної землі, родини, повагу до оточуючих;

виховувати духовну культуру особистості;

створювати умови для реалізації фізичних, естетичних, мо­ральних і духовних можливостей кожної дитини;

орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури;

збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури, виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні цінності українських народних традицій, шанобливе ставлення до історичних пам’яток;

брати участь у відроджені забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону.

До складу ШМО входять12 педагогів:

Чухно А.В. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «вчитель-

методист»;

Клименко Н.С.- спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Куліш Л.Г. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії ;

Жорняк Н.К. - спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії;

Скорбач Н.В.спеціаліст І кваліфікаційної категорії, «старший вчитель»;

Вакуленко Л.В. – спеціаліст І кваліфікаційної категорії;

Козленко О.В. - спеціаліст І кваліфікаційної категорії ;

Руденко Л.В. - спеціаліст І кваліфікаційної категорії;

Чувпило Д.С.- спеціаліст;

Гололобова Ю.М. – спеціаліст;

Котенко О.І. – вихователь ДЗ.

Було заплановано і проведено п’ять засідань на такі теми:

1. Організаційні засідання на початок навчального року.

2-4. Інтегрований урок (заняття) у початковій школі (ДЗ.)

5. Засідання -звіт на кінець навчального року.

На засіданнях розглядалися актуальні питання, які спрямовані на зміцнення та відтворення здоров’я учасників навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання та виховання учнів початкової школи. Крім того, вивчалися основні нормативні документи, листи МОН України, накази МОН України, накази відділу освіти, положення про організацію і проведення конкурсів.

Вивчалися такі питання:

- аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи;

- опрацювання методичних рекомендацій щодо організації навчально-вихо вного процесу в початковій школі на 2016/2017 н.р.;

- впровадження державних нормативних документів.

- нові форми роботи ШМО та об’єднання його членів у групи.

- затвердження плану роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, вихователів ДЗ, ГПД Козачолопанського навча- льно-виховного комплексу на 2016/2017 н.р.;

- аналіз успішності, психоемоційного стану першокласників–випускників ДНЗ;

- результати ДПА учнів 4-х класів;

- успішність учнів 3-4 класів за 2016/2017 н.р;

- виконання плану роботи ШМО вчителів початкових класів, вихователів ДЗ, ГПД за 2016/2017 н.р.

Робота ШМО проводилась у вигляді доповідей, інформацій, практичних занять, відкритих заходів, презентацій, огляду та обговорення навчально-методичної літератури та ін.

Були проведені такі відкриті уроки та заходи:

1. Відкритий урок природознавства «Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів у природі». (Руденко Л.В.).

2. Відкритий урок з природознавства «Невичерпні джерела енергії (сонце, вітер, вода) та їх використання людиною». (Козленко О.В.).

3. Відкритий урок з української мови «Звук [ф], позначення його буквою «еф». Робота над іншомовними словами з буквою «еф».(Куліш Л.Г.).

4. Відкритий урок з літературного читання «Т.Шевченко «Світає», «Встала і весна», «Вранці», «Зоре моя вечірняя». (Клименко Н.С.).

5.Відкритий урок з основ здоров’я «Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров'я людини». (Скорбач Н.В.).

6.Відкритий урок з математики «Компоненти дії віднімання. Читання рівностей, що містять дію віднімання».(Чухно А.В.).

7. Відкритий урок з фізичної культури «Правила ТБ. Організуючі вправи. Загальнопідготовчі вправи. «Човниковий біг» 4х9м. Рухлива гра «Ловіння мавп».(Чувпило Д.С.)

8.Відкритий урок з навчання грамоти «Закріплення уміння писати вивчені букви. Складання і записування слів. Списування речень».(Вакуленко Л.В.)

9.Відкритий урок з української мови (навчання грамоти) «Прощавай, Букварику!» (Гололобова Ю.М.)

10.Відкритий урок з української мови «Повторення вивченого про іменник як частину мови» (Жорняк Н.К.).

11.«Свято Осені». (Котенко О.І.).

Відкриті уроки та виховні заходи показали, що вчителі широко використовують цікаві завдання і вправи, підібрані з урахуванням мотиваційного, змістовного та процесуального компонентів. А це, у свою чергу, допомагає глибше засвоїти навчальний матеріал, сприяє формуванню у дітей стійкого інтересу до знань.

У практиці роботи початкової школи впроваджуються і використовуються елементи особистісно-орієнтованого навчання та виховання, технології групової навчальної діяльності, інформаційні, здоров’язберігаючі, інтерактивні, ігрові технології, розвиток критичного мислення.

Учителі ШМО брали активну участь у:

тренінгах – Чухно А.В. була учасником тренінгу для педагогів району (грудень 2016);

засіданнях районних МО 1-4 кл;

на базі НВК 21 квітня 2017 року було проведено засідання районного методичного об’єднання вчителів 4-х класів на тему «Реалізація нового Закону України «Про освіту» у контексті інтеграції до європейського освітнього середовища»;

педагогічних радах закладу;

засіданнях ШМО і виступали з такими доповідями:

Вакуленко Л.В. ««Інтегрований урок у початковій школі: суть та основні вимоги».

Клименко Н.С. «Передовий педагогічний досвід у вітчизняній педагогіці».

Гололобова Ю.М. «В.О.Сухомлинський «Уроки мислення в природі».

Працювали над підвищенням фахового рівня;

проходили курси підвищення кваліфікації. Так у 2016/2017 навчальному році курси пройшла Чухно А.В. ( лютий, 2017р. )

Члени ШМО за публікації матеріалів на сайті «Шкільне життя» отримали сертифікати:

Козленко О.В. за розробку виховної години «Всесвітній день охорони праці»;

Чухно А.В. за розробку години спілкування «Щоб у серці жила Україна»;

Руденко Л.В. за розробку виховного заходу « Любі, милі, рідні…».

За результатами атестації педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році була проатестована вчитель:

Вакуленко Л.В. – підтверджено І кваліфікаційну категорію.

Діяльність ШМО була спрямована ще й на пошук і розвиток творчого потенціалу учнів, на роботу з обдарованими та здібними дітьми. Вчителями

3-4-х класів були підготовлені матеріали до проведення шкільних олімпіад.

На участь у ІІ етапі учнівських олімпіад з української мови ім. П.Яцика була направлена Сосновик Єлизавета, учениця 4-А кл.

Учні початкової ланки брали активну участь у конкурсах, які були організовані БДЮТ. Результати маємо такі:

Томаровський Олександр, учень 3-Б кл. посів ІІ місце у районному етапі обласної виставки –акції « SOS- вернісаж, або друге життя сміття»

Кофанова Вікорія, учениця 3-Б кл. посіла ІІ місце у районному етапі обласної виставки –акції « - вернісаж, або друге життя сміття»

Фурашов Артур, учень 4-А кл. посів І місце у районному етапі обласного конкурсу дитячої творчості «Жива вода – Дельта»

Скорбач Ангеліна, учениця 4-А кл. посіла І місце у районному етапі обласного конкурсу дитячої творчості «Жива вода – Дельта»

Самойлов Єгор, учень 2-А кл. посів І місце у районному етапі обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка»

Фурашов Артур, учень 4-А кл. посів І та ІІІ місце у районному етапі обласної виставки-конкурсу писанкарства «Українська Великодня писанка»

Фурашов Артур, учень 4-А кл. посів І місце у районному етапі Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з біології та природознавства

Фурашов Артур, учень 4-А кл. посів І місце у районній фотовиставці «Територія пригод – 2017»

Іванов Данііл, учень 2-А кл. посів ІІ місце у районному етапі обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»

Нагорна Діана, учениця 2-А кл., Попадченко Надія, учениця 2-Б кл., Чаплюкова Крістіна, учениця 2-Б кл., посіли ІІІ місце у районному етапі обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»

Іванча Анастасія, учениця 3-А кл., посіла ІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Лисак Аліна, учениця 2-Б кл., посіла ІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Твердохліб Валентина, учениця 4-Б кл., посіла ІІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Фурашов Артур, учень 4-А кл., посів ІІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Козленко Ксенія, учениця 3-Б кл., посіла ІІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Хрипко Софія, учениця 3-А кл., посіла ІІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Лобойко Дар’я, учениця 3-А кл., посіла ІІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Дигало Владислав, учень 2-Б кл., посів ІІІ місце у районному конкурсі дитячого малюнка «Мої зимові мрії»

Томаровський Олександр, учень 3-Б кл. став абсолютним переможцем районного конкурсу «Новорічна 3Д феєрія»

Кофанова Вікорія, учениця 3-Б кл. стала абсолютною переможницею районного конкурсу «Новорічна 3Д феєрія»

Упродовж навчального року учні початкових класів активно приймали участь у Всеукраїнських, міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Соняшник» і отримали сертифікати та дипломи.

Конкурс К-ть учасників Клас Результати
«Кенгуру»(осінь) 12 учнів 2 «Відмінний рез-т» - 1учень «Добрий рез-т» - 10 учнів «Учасник» -1 учень
15 учнів 3 «Відмінний рез-т» - 5 учнів «Добрий рез-т» - 10 учнів
7 учнів 4 «Відмінний рез-т» - 2 учні «Добрий рез-т» - 1 учень «Учасник» -4 учні
34 учні
«Колосок» 2 учнів 1 Золотий колосок – 2 учнів
13 учнів 2 Золотий колосок –1 учень Срібний колосок – 6учнів. Учасник – 6 учнів.
13 учнів 3 Золотий колосок –9 учнів. Срібний колосок –3 учні. Учасник – 1 учень.
4 учні 4 Золотий колосок –2 учні. Срібний колосок –2 учні.
32 учні
«Соняшник» 10 учнів 2 Диплом перем. в поч шк. – 4 учня Учасник –6 учнів
9 учнів 3 Диплом перем. в поч шк. – 5 учнів Учасник – 4 учні
2 учні 4 Диплом перем. в поч шк. – 1учень Учасник – 1 учень
21 учень

2016/2017 навчальний рік 19 учнів 3-4-х класів закінчили на високому рівні і отримали Похвальні листи ( 3-А кл. – 7 ученів, 3-Б кл. – 6 учнів, 4-А кл. – 2 учні, 4-Б кл. – 4 учні).

Результати проведення ДПА учнів 4-х класів у 2015/2016 н.р.

Навчальний предмет К-ть учнів 4-х кл. Склали ДПА Рівень навчальних досягнень учнів
Початковий 1-3 б. Середній 4-6 б. Достатній 7-9 б. Високий 10-12 б.
1 Українська мова 53 53 - 5 36 12
2 Літературне читання 53 53 - 7 30 16
3 Математика 53 53 - 8 24 21

Успішність учнів 3-4 кл. за 2016-2017 н.р.

Предмет к-ть учн. 12- 10 % 9- 7 % 6- 4 % 3- 1 %
Українська мова 113 22 19 66 58 24 22 1 1
Літературне читання 113 53 47 52 46 7 6,2 1 0,8
Математика 113 27 24 56 50 28 24 2 2
Природознавство 113 33 29 65 58 15 13 - -
Іноземна мова (англ.) 113 32 28 56 50 23 21 1 1

На п’ятому засідання ШМО вчителів початкових класів, вихователів ДЗ, ГПД було прийнято рішення щодо виконання плану роботи на 2016/2017 навчальний рік на належному рівні та про продовження роботи над темою «Впровадження освітніх технологій, які базуються на інтегрованих підходах» у 2017/2018 навчальному році.

Недоліки, які були виявлені за результатами роботи МО:

1. Відсутні переможці у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з предметів.

2. Невелика кількість учасників і переможців в інтерактивних конкурсах.

3. Не налагоджений тісний зв’язок між початковою ланкою НВК та підрозділом ДЗ.

4. Відсутність сайтів у деяких членів ШМО.

Завдання, над якими працюватимуть члени МО у 2017/2018 н.р.

1. Продовжувати роботу з використання інноваційних педагогічних технологій з метою розвитку креативності учнів.

2. Створювати і підтримувати належні умови для виявлення обдарованих учнів та їх самореалізації.

3. Активізувати роботу з підготовки учнів до районних олімпіад, конкурсів.

4. Розвивати особистість вчителя та учня засобами інформаційних технологій.

5. Шукати шляхи встановлення більш тісного зв’язку між початковою ланкою НВК та підрозділом ДЗ.

6. Створити сайти усім членам ШМО.

7. Формувати національну свідомість, любов до рідної землі, родини, повагу до оточуючих, виховувати духовну культуру особистості, створювати умови для реалізації фізичних, естетичних, мо­ральних і духовних можливостей кожної дитини, орієнтувати пізнавальну та практичну діяльність на ознайомлення з кращими надбаннями національної культури, збагачувати вихованців основами знань з історії рідної культури, виховувати почуття національної гідності та гордості за культурні цінності українських народних традицій, шанобливе ставлення до історичних пам’яток, брати участь у відроджені забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону.

Кiлькiсть переглядiв: 376