ПЛАН ЗАСІДАНЬ ШМО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ВИХОВАТЕЛІВ ГПД ТА ДЗ НА 2017/2018 н.р.

№ п/п Зміст роботи Термін Виконавці
1. Вивчення основних положень нормативних і директивних документів про освіту, методичних рекомендацій до вивчення базових дисциплін в загальноосвітніх закладах, змісту положень реформи «Нова українська школа». Серпень 2017 р. Керівник ШМО, члени ШМО
2. Участь у серпневих обласних, районних нарадах Серпень 2017 р. Члени ШМО
3. Робота з Державними стандартами, оновленими навчальними програмами викладання базових предметів, новою редакцією програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Протягом року Члени ШМО
4. Планування роботи з предметів у 1-4 кл. та занять у д/з. Серпень 2017 р. Учителі
5. Підготовка матеріалів для проведення засідань ШМО. Вересень, жовтень 2017 р. березень, травень 2018 р. Керівник ШМО, члени ШМО
6. Організаційне засідання ШМО. Серпень 2017 р. Керівник ШМО
7. Участь в роботі районних методичних об’єднань. За планом роботи РМО Члени ШМО
8. Організація учнів у спортивних змаганнях закладу в день святкування «Всеукраїнсь- кого дня фізкультурника». Вересень 2017 р. Чувпило Д.С
9. Підготовка та участь учнів в районних конкурсах, виставках, змаганнях. Згідно графіка Члени ШМО
10. Підготовка та проведення заходів до Дня українського козацтва. Жовтень 2017 р. Керівник ШМО, члени ШМО
11. Організація роботи з обдарованими учнями. Удосконалення методів і форм організації роботи вчителів з обдарованими дітьми у позаурочний час. Упродовж навчального року Члени ШМО
12. Проведення шкільних предметних олімпіад. Згідно графіка, жовтень, 2017 р. Класні керівники 3-4 кл.
13. Індивідуальні консультації з методичної роботи Протягом року Керівник ШМО
14. Засідання ШМО № 2 Жовтень 2017 р. Керівник ШМО
15. Вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду. Протягом року Члени ШМО
16. Організація самоосвіти членів ШМО. Протягом року Члени ШМО
17. Підготовка до відзначення визначних календарних дат, проведення декади початкових класів За графіком Класні керів ники 1-4 кл. та вчителі - предметники
18. Підготовка учнів до участі в творчих учнівських конкурсах. Протягом навчального року Члени ШМО
19. Підготовка матеріалів до відкритих уроків. Протягом року Члени ШМО
20. Підготовка учнів до участі в ІІ етапі предметних олімпіад. Листопад, грудень 2017 р. Класні керів ники 4-х кл.
21. Підготовка учнів 4-х класів до ДПА . Протягом року Класні керів ники 4-х кл.
22. Організація учнів у спортивно - масовій роботі закладу. Протягом року Чувпило Д.С
23. Організація учнів до участі у районній виставці «Декоративно-прикладного ужиткового мистецтва». Грудень 2017 р. Класні керів ники 1-4 кл.
24. Засідання ШМО №3 Січень 2018 р. Керівник ШМО
25. Систематизація матеріалів за рік. Березень 2018р. Члени ШМО
26. Організація учнів до участі у районній виставці «Декоративно-прикладного ужиткового мистецтва» з писанкарства. Березень 2018 р. Класні керів ник 1-4 кл.
27. Засідання ШМО №4 Березень 2018 р. Керівник ШМО
28. Підготовка матеріалів з досвіду роботи Протягом року Члени ШМО
29. Засідання ШМО №5 Травень 2018 р. Керівник ШМО
30. Підведення підсумків роботи ШМО. Планування роботи ШМО на наступний навчальний рік. Травень 2018 р. Керівник ШМО

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШМО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ВИХОВАТЕЛІВ ГПД ТА ДЗ НА 2017/2018н.р.

Термін проведення Засідання Зміст питань Відповідальні
1 серпень 2017р. І 1.Ознайомлення і обговорення Концепції «Нова українська школа» 2.Використання в роботі нормативно-правових документів для початкової школи на 2017/2018 н.р. 3.Використання в роботі нормативно-правових документів для дошкільних закладів на 2017/2018 н.р. 4.Обговорення змін до викладання предметів у початковій школі та внесення їх до календарних планів на І семестр 2017/2018 н.р. у 1-4 класах 5.Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів у 2017/2018 н.р. 6.Організація роботи з молодими спеціалістами. 7.Обговорення плану роботи ШМО вчителів початкових класів, вихова телів ДЗ, ГПД Козачолопанського навчально-виховного комплексу на 2017/2018 н.р. 8.Використання для перевірки і оцінювання письмових робіт ручки із зеленою пастою. 9. Різне. Козленко О.В., класний керівник 4-А кл. Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Котенко О.І., вихователь дз Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Руденко Л.В., класний керівник 4-Б кл. Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Клименко Н.С., керівник ШМО Вакуленко Л.В., класний керівник 2-А кл.
2 жовтень 2017р. ІІ 1.Педагогічний калейдоскоп «Урок: традиції та сучасність» 2. Методичний бенефіс «Технологія розвитку критичного мислення» 3.Виступ «Розвиток логіко-мате- матичних здібностей у дітей – вихованців ДЗ» 4.Відкритий урок з математики «Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання та розв’язання задач за схемами.» 5. Відкритий захід «Козацькому роду нема переводу» 6. Відкрите заняття «Хліб – усьому голова» Жорняк Н.К., класний керівник 1-Б кл. Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Котенко О.І., вихователь дз Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Гололобова Ю.М., класний керівник 2-В кл. Котенко О.І., вихователь дз
3 січень 2018р. ІІІ 1.Методична панорама «Принципи активного навчання та критичного мислення» 2.Методична скринька «Сучасні підходи до аналізу та самоаналізу уроку» 3.Виступ «Створення умов для трудового виховання дітей дошкільного віку» 4. Відкритий урок з природознавства «Чому воду називають невтомною трудівницею?» 5.Відкритий урок з української мови (навчання грамоти) «Закріплення звукового значення букви «бе». Читання слів. Опрацювання тексту «Білки». 6.Відкритий урок з української мови «Префікси з-, с-. Навчальний діалог.» 7.Відкритий урок з природознавства «Африка – найспекотніший материк Землі». 8.Відкритий захід «Свято Осені» Вакуленко Л.В., класний керівник 2-А кл. Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Котенко О.І., вихователь дз Клименко Н.С., класний керівник 3-А кл. Скорбач Н.В., класний керівник 1-А кл. Куліш Л.Г., класний керівник 3-Б кл. Козленко О.В., класний керівник 4-А кл. Жорняк Н.К., класний керівник 1-Б кл.
4 березень 2018р. ІУ 1. Круглий стіл «Методи та прийоми, що сприяють активному навчанню та розвитку критичного мислення у молодших школярів». 2.Педагогічний клуб «Виклики сього- дення й виховання школярів» 3.Виступ «Експериментально-дослі- дницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку» 4.Відкритий урок з фізичної культури «Правила безпеки на заняттях із застосуванням м’ячів. Різновиди ходьби та бігу. Вправи з малим м’ячем. Рухлива гра «У горизонтальну мішень» 5.Відкритий виховний захід «Роде наш красний, роде наш прекрасний» Куліш Л.Г., класний керівник 3-Б кл. Чувпило Д.С., класний керівник 2-Б кл. Котенко О.І., вихователь дз Чувпило Д.С., вчитель фізичного виховання Вакуленко Л.В., класний керівник 2-А кл.
5 травень 2018р. У 1.Результати складання ДПА учнями 4-х класів. 2.Успішність учнів 3-4 класів за 2017/2018 н.р. 3.Виступ «Культурно-гігієнічні нави чки як засіб зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку» 4.Відкритий виховний захід «Прощавай, початкова школо!» 5.Творчі звіти членів ШМО за 2017/ 2018 н.р. 6.Виконання плану роботи ШМО вчи телів початкових класів, вихователів ДЗ, ГПД за 2017/2018 н.р. Козленко О.В., класний керівник 4-А кл. Чухно А.В., заступник директо ра з навчально- виховної роботи Твердохліб О.О., вихователь дз Руденко Л.В., класний керівник 4-Б кл. члени ШМО Клименко Н.С., керівник ШМО
Кiлькiсть переглядiв: 194