Мета методичної роботи ШМО:

  • Активізувати творчий потенціал кожного вчителя МО;
  • Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;
  • Формування мистецтвознавчих, культурологічних та здоров’язберігаючих компетентностей шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Завдання ШМО на 2017/ 2018 н. р..

1. Спланувати та скоординувати діяльність ШМО на покращення рівня знань та умінь учнів згідно нормативно-правових документів.

2. Вчителям спортивно-естетичного циклу оволодіти тематичною програмою та забезпечити її виконання в новому навчальному році.

3. Продовжувати освоєння комп’ютера та технологій викладання програмного матеріалу.

4. Продовжити вивчення та впровадження інноваційних технологій викладання предметів в школі.

5. Продовжити вивчення досвіду роботи кращих вчителів та впроваджувати елементи досвіду в роботу.

6. Виховувати особистість , яка вміє самостійно вчитися.

7. Створювати ситуацію успіху у навчально – виховному процесі.

8. Працювати творчо над розвитком інтелектуальних умінь учнів (порівнювати, робити висновки).

9. Поліпшити контроль знань учнів, готувати різнорівневі завдання, тестові завдання, проводити відповідну роботу по усуненню прогалин у знаннях учнів.

10. Удосконалювати техніку тематичного оцінювання учнів.

11. Поєднувати фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи на уроках.

12. Активізувати роботу з обдарованими дітьми.

13. Поліпшити позакласну роботу з учнями.

14. Формування фізично і морально здорової особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 125