Мета методичної роботи ШМО:

  • Активізувати творчий потенціал кожного вчителя МО;
  • Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час;
  • Формування мистецтвознавчих, культурологічних та здоров’язберігаючих компетентностей шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Завдання ШМО на 2020/ 2021 н. р..

1. Спланувати та скоординувати діяльність ШМО на покращення рівня знань та умінь учнів згідно нормативно-правових документів.

2. Продовжувати активізувати пізнавальний інтерес учнів до знань, використовуючи сучасні технології та можливості.

3. Залучати вчителів до участі у тренінгових заняттях, семінарах з метою підвищення фахової майстерності.

4. Впроваджувати у практику інноваційний педагогічний досвід.

5. Удосконалити роботу з обдарованими учнями, підвищити рівень підготовки учнів до олімпіад, участі в МАН.

6. Виховувати особистість , яка вміє самостійно вчитися.

7. Створювати ситуацію успіху у навчально – виховному процесі.

Якісний склад вчителів на 2020/2021 навчальний рік

ПІБ вчителя Освіта, рік та назва закладу. Спеціальність за дипломом Дата народж. Категорія, звання Який предмет викладає
1. Бабенко Михайло Миколайович Вища, ХДПУ ім. Г. С. Сковороди,2010, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво 22.11. 1958 спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Трудове навчання, технології, образотворче мистецтво, мистецтво
2. Єфіменко Дмитро Миколайович Вища, Національно-технічний університет ХПІ, 2002, інженер-менеджер спорту; ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2019, викладач математики 17.01. 1979 Спеціаліст першої категорії Захист Вітчизни
3. Калашник Євген Віталійович Вища, Харківська держ. академія фізичної культури, 2005, олімпійський і професійний спорт 24.06. 1984 Спеціаліст першої категорії Фізична культура
4. Калініченко Валентина Олексіївна Середня технічна, Харківський механіко-технологічний технікум, 1986, технік-технолог 15.09. 1962 Спеціаліст 9 тарифного розряду Трудове навчання, технології, основи здоров’я
5. Лобойко Тетяна Петрівна Середня спеціальна, Харківське педагогічне училище, 1989, вчитель початкових класів 21.06. 1969 спеціаліст 9 тарифного розряду Основи медіа грамотності
6. Чувпило Дмитро Сергійович Фізична культура
6. Щербак Ірина Григорівна Вища, Сумський ДПІ ім. А. С. Макаренка, 1997, музика 05.04. 1967 Спеціаліст вищої категорії, старший вчитель Музичне мистецтво
Кiлькiсть переглядiв: 412