Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання:"Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання."

Мета методичної роботи ШМО:

  • Активізувати творчий потенціал кожного вчителя МО.
  • Вивчати і впроваджувати в практику сучасні технології навчання, форми і методи роботи на уроці та в позаурочний час.
  • Формувати мистецтвознавчі, культурологічні та здоров’язберігаючі компетентності шляхом індивідуалізації навчально-виховного процесу, впроваджувати інноваційні технології в навчально-виховний процес.

Завдання ШМО на 2022/2023 н. р..

Впровадження сучасних інтерактивних методів та технологій організації освітнього процесу. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.

Організація роботи з обдарованими дітьми. Підготовка учнів до участі у олімпіадах з базових дисциплін; організація підготовки окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

На основі аналізу результатів моніторингових досліджень спрямувати роботу кожного вчителя на розвиток інтелектуальних та комунікативних якостей учнів, підвищення їх розитку і саморозвитку, здатностей до самонавчання.

Створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя та учня.

Якісний склад вчителів на 2023-2024 навчальний рік

№ з/п ПІБ Назва закладу освіти, рік його закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціальність, кваліфікація за дипломом Педагогічний стаж на 01.09.2022 Посада Предмети, які викладає
1 Лобойко Юлія Сергіївна ХГПА, 2015 Спеціаліст Соціальний педагог Спеціаліст 11 років Вчитель технологій та трудового навчання. Технології. Трудове навчання.
2 Репенко Артем Володимирович Харківська державна академія фізичної культури. 2022 Бакалавр Фізичний терапевт, ерготерапевт. Бакалавр 5 місяців Фізична культура Фізична культура
3 Свічкар Сергій Васильович Харківський Національний педагогічний університет ім .Г.С. Сковороди 2021 Магістр Менеджмент Магістр 17 років 6 місяців Музичне мистецтво Мистецтво Музичне мистецтво Мистецтво
4 Носенко Олександр Миколайович Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. 2001 Спеціаліст Спеціальність «Системи автоматизованого проектування електронних апаратів» 5 місяців Технології. Трудове навчання. Технології. Трудове навчання.
5 Хрипливець Ольга Ігорівна Харківська гуманітарно-педагогічна академія 2013 Спеціаліст Соціальний педагог Спеціаліст 4роки 10 місяців Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво
6 Чувпило Дмитро Сергійович ХГПА Спеціаліст 2016 Фізична культура 10 років Фізична культура Фізична культура
7. Клименко Наталія Сергіївна Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковоро ди 1996 Вчитель початкових класів 26 років Образотворче мистецтво Образотворче мистецтво
Кiлькiсть переглядiв: 896