Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання: «Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів»

Завдання ШМО на 2023/2024 н.р.:

-організація удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності вчителів;

-проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

-організація роботи з обдарованими дітьми, через підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін

-аналіз стану викладання предметів.

Завдання ШМО суспільно-гуманітарного циклу:

Завдання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу у новому навчальному році та проблемні питання, над якими працюватимуть вчителі-предметники методичного об'єднання:

- пошук нових підходів до оновлення змісту;

- досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості, упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, програм і підручників;

- вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів комплексу предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків у роботі шкільного МО – створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя та учня;

- удосконалювати систему методичної роботи в школі і на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методи та методики моніторингових досліджень якості знань та умінь учнів;

- вдосконалити стратегію впровадження «школи педагогічної майстерності» спрямованої на розвиток творчості учня, а також на підвищення якості знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

- стимулювати створення умов для вчителів суспільно-гуманітарного циклу з метою впровадження в процес нових інформаційних технологій;

- вдосконалювати засоби формування основ інформаційної культури школярів;

- на основі аналізу результатів моніторингових досліджень та ЗНО спрямувати роботу кожного вчителя на розвиток інтелектуальних та комунікативних якостей учнів, підвищення їх розитку і саморозвитку, здатностей до самонавчання.

Склад ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу

№ з/п ПІБ Назва закладу освіти, рік його закінчення, освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціальність, кваліфікація за дипломом Педагогічний стаж на 01.09.2022 Посада Предмети, які викладає
1 Дударєва Тетяна Анатоліївна Харківський державний університет, 1996, вища освіта Українська мова та література Кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури 26років 5місяців Вчитель української мови та літератури Українська мова
2 Хуторна Зоя Михайлівна Харківський національний університет імені В,Н, Каразіна, 2002, спеціаліст Українська мова та література; філолог, викладач української мови та літератури 20 років 6 місяців Вчитель укр. мови та літератури Українська мова та література
3 Фурашова Світлана Сергіївна Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2004р. Педагогіка і методика середньої освіти. Історія, вчитель історії та суспільствознавства 20 років Вчитель історії Інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», Інтегрований краєзнавчий курс за вибором "Харківщинознавство" Курс за вибором «Українознавство»
4 Щеголєва – Кравченко Наталія Анатоліївна Харківський національний університет імені В,Н, Каразіна, 2009, магістр Викладач соціальної та економічної географії 16 років Вчитель географії Географія, Громадянська освіта, Основи правознавства, Пізнаємо природу.
5 Кулакова Аліна Сергіївна Харківський національний педагогічний університет імені, 2015Г.С.Сковороди, магістр Філолог, викладач української мови і літератури 7 років Вчитель укр. мови та літератури Українська мова та література Зарубіжна література
6 Петренко Віталій Сергійо-вич Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди спеціаліст Історія 6 місяців Вчитель історії Всесвітня історія Історія України Українознавство
7 Чернявсь-ка Аліна Володимирівна «Соціально -педагогічний інститут Педагогічна академія.» Мова і література (англійська) 7років 11місяців Вчитель анг.мови та літератури Англійська мова
8 Дигало Інна Олександрівна Харківський національний університет імені В,Н, Каразіна, 2014, спеціаліст ІІ категорії Українська мова та література; філолог, викладач української мови та літератури 11 років 4 місяці Вчитель укр. мови та літератури Українська мова та література, зарубіжна література
9 Жорняк Наталія Кузьмівна Харківський державний університет імені В.Н. Каразіна, 1999, спеціаліст Українська мова та література; філолог, викладач української мови та літератури 30 років Вчитель укр. мови та літератури Українська література
Кiлькiсть переглядiв: 894