Тема науково – методичної роботи методичного об’єднання

на 2020/2021 навчальний рік: «Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів»

Основні завдання ШМО:

-організація удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності вчителів;
-проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;
-організація роботи з обдарованими дітьми, через підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін
-аналіз стану викладання предметів.

Завдання ШМО суспільно-гуманітарного циклу:

Завдання ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу у новому навчальному році та проблемні питання, над якими працюватимуть вчителі-предметники методичного об'єднання:

- пошук нових підходів до оновлення змісту;

- досягнення високих освітніх рівнів, розвиток дитячої обдарованості, упровадження нових методик, педагогічних інноваційних технологій, програм і підручників;

- вдосконалення індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу з предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- підвищення рівня знань, умінь і практичних навичок учнів комплексу предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- визначити одним з найважливіших пріоритетних напрямків у роботі шкільного МО – створення умов для розвитку творчих здібностей вчителя та учня;

- удосконалювати систему методичної роботи в школі і на основі аналітично-прогностичної роботи, впроваджувати інтерактивні методи та методики моніторингових досліджень якості знань та умінь учнів;

- вдосконалити стратегію впровадження «школи педагогічної майстерності» спрямованої на розвиток творчості учня, а також на підвищення якості знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу;

- розвивати інтереси учнів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

- стимулювати створення умов для вчителів суспільно-гуманітарного циклу з метою впровадження в процес нових інформаційних технологій;

- вдосконалювати засоби формування основ інформаційної культури школярів;

- на основі аналізу результатів моніторингових досліджень та ЗНО спрямувати роботу кожного вчителя на розвиток інтелектуальних та комунікативних якостей учнів, підвищення їх розитку і саморозвитку, здатностей до самонавчання.

Склад ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу

№ з/п ПІБ учителя Предмет, який викладає Тема, над якою працює
1 Лагута Галина Григорівна, вчитель української мови та літератури, "спеціаліст вищої категорії", "вчитель-методист". Педагогічний стаж 24 роки. Українська мова та література «Використання інтерактивних методик на уроках української мови та літератури". Використовує методи, які сприяють розвитку дитини, рівню їх мислення та вмінню використовувати одержану інформацію у своїй діяльності. Забезпечує активізацію розумової діяльності, спонукає учнів до пошукової роботи, виховує дослідницькі вміння, розвиває спостережливість, усне мовлення, творчі здібності.
2 Дударєва Тетяна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, "спеціаліст вищої категорії", "старший учитель". Педагогічний стаж 18 років Українська мова та література «Національне патріотичне виховання ну уроках словесності». Національне виховання – факт цілісного формування особистості, що відображає систему поглядів, переконань, ідеї, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати свідомість і цілісність орієнтації молоді. Найголовніше завдання вчителя – це формування в учнів національної гідності і гордості за свою землю, свій народ, батьківщину, усвідомлення себе представниками державної нації, носіями незалежності і державності.
3 Дигало Інна Олександрівна, вчитель української мови та літератури, "спеціаліст". Педагогічний стаж 2 роки Українська мова та література "Використання ігрових технологій на уроках української мови та літератури". Використання ігрових технологій як одного із засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів сприяє невимушеному спілуванню між вчителем та учнем, створює атмосферу доброзичливості, розвиває кмітливість, ініціативність, упевненість у собі, прагнення до перемоги.
4 Скребець Наталя Сергіївна, вчитель російської мови та світової літератури, «спеціаліст вищої категорії», «вчитель – методист». Педагогічний стаж 35 років Російська мова, світова література «Формування в учнів критичного мислення на уроках російської мови та літератури, світової літератури". Протягом багатьох років її вихованці відрізняються достатньо високим рівнем сформованості загальношкільних умінь та навичок. Наталя Сергіївна - керівник районного методичного об'єднання вчителів зарубіжної літератури та російської мови, член районної методичної творчої групи «Лідер». Уміння виховувати нероздільно пов'язане з усвідомленою любов'ю і повагою до дітей, що забезпечує їй авторитет серед батьків та учнів.
5 Кас'яненко Олена Вікторівна, вчитель англійської мови, «спеціаліст». Педагогічний стаж 1 рік Англійська мова «Нестандартні уроки, що спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів». Нестандартні уроки глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, форформують дух змагальності, збуджують творчі сили, розвивають творче мислення, формують мотивацію навчально- пізнавальної діяльності.
6 Фурашова Світлана Сергіївна, вчитель історії, «спеціаліст другої категорії». Педагогічний стаж 12 років Історія, спецкурс «Харківщинознавство», «Захисти себе від ВІЛ» "Активізація пізнавальної діяльності учнів". Своїм ставленням до роботи, творчим використанням виховних можливостей уроків історії учитель виховує в учнів риси патріота України, компетентного громадянина, при цьому перевага надається формуванню національної свідомості, мислення, прилучення школярів до загальнолюдських цінностей, ідеалів гуманізму і демократії.
7
Кiлькiсть переглядiв: 465