ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШМО
на 2016/2017 навчальний рік
№ з/п Зміст роботи (тематика засідань) Термін Виконавці
І. «Особливості викладання предметів суспільно – гуманітарного циклу в новому навчальному році»
1. Завдання методичного об'єднання вчителів суспільно - гуманітарного циклу на новий навчальний 2016/2017 рік Серпень Вересень Жовтень Голова МО Лагута Г.Г.. (виступ)
2. Про впровадження нового державного стандарту базової середньої освіти та нових навчальних програм Заступник директора з навчально – виховної роботи Пипенко О. М..
3. Про інструктивно - методичні рекомендації щодо вивчення російської мови в новому навчальному році. Заступник директора з навчально – виховної роботи Пипенко О.М..
4. Обговорення та схвалення роботи МО на 2016/2017навчальний рік Голова МО Лагута Г.Г.
5. Складання графіка проведення відкритих уроків та предметних тижнів Голова МО Лагута Г.Г.
6. Затвердження календарних планів вчителів МО Голова МО Лагута Г.Г.
7. Ознайомлення з новинками психолого - педагогічної літератури Бібліотекар Лобойко Т.П..
8. Про забезпечення учнів підручниками Бібліотекар Лобойко Т.П..
9. Обговорення єдиних вимог до учнів Вчителі МО
10. Складання графіка проведення письмових контрольних робіт з навчальних предметів Голова МО Лагута Г.Г.
11. Про проведення діагностичних контрольних робіт з української мови у 5-11класах Керівник МО. Вчителі МО
12. Про дотримання єдиного мовного та орфографічного режиму Керівник МО..
13. Проведення тижня світової літератури «Літературний круїз» Вчителі світової літератури
14. Обговорення нормативних документів «Про ведення зошитів з української мови учнів 5-7 класів за новим Державним стандартом» Вчителі МО
15. Обговорення питання роботи з учнями, що мають середній рівень навчальних досягнень, яким необхідна посилена увага Вчителі МО
16. Різне
ІІ. «Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів»
1. Звіт вчителів історії «Формування громадської компетентності учнів на уроках правознавства» Листопад Вчителі історії
2. Проведення тижня іноземної мови «Традиції Великої Британії» Вчителі іноземної мови
3. Доповідь «Формування мотивації навчальної діяльності школярів середнього шкільного віку» Вчитель іноземної мови Кас'яненко О.В.
4. Проведення тижня української писемності та мови Вчителі української мови
5. Доповідь «Впровадження ІКТ на уроках української літератури в старших класах» Вчитель української мови та літератури Лагута Г.Г.
6. Обговорення форм проведення шкільних олімпіад з базових предметів, підбір завдань до них Вчителі МО
7. Складання графіку шкільних олімпіад з предметів суспільно – гуманітарного циклу Голова МО Лагута Г.Г.
8. Проведення відкритого уроку «Друга Світова війна». Підсумковий урок Вчитель історії Задорожна Ю.М.
9. Взаємозв’язок молодшої та старшої школи. Організація відвідування уроків вчителями у 4 класі. Вчителі 4-х класів та вчителі старшої школи.
10. Огляд нормативних директивних документів, новинок педагогічної літератури Бібліотекар Лобойко Т.П..
11. Підведення підсумків участі у шкільних та районних олімпіадах. Їх результативність Керівник МО
12. Про залучення здібних учнів до навчання в МАН. Обговорення Вчителі МО.
13. Різне
ІІІ. «Особистісно - орієнтований підхід як шлях до виховання компетентного учня»
1. Обговорення рівня адаптації учнів 5 класу до навчання. Грудень Січень Вчителі МО
2. Звіт про результати адміністративних контрольних робіт Заступник директора з навчально – виховної роботи Пипенко О.М.
3. Тиждень історії «Забуті сторінки історії» вчитель історії Фурашова С.С..
4. Звіт про використання навчальних програм та проведення контрольних робіт Вчителі МО
5. Про роботу вчителів, які атестуються Заступник директора з навчально – виховної роботи Пипенко О.М..
6. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2016/2017навчального року Керівник МО.
7. Аналіз навчально – виховного процесу з предметів суспільно - гуманітарного циклу за І семестр 2016/2017навчального року Керівник МО
8. Обговорення відвіданих уроків Члени МО
9. Моніторинг професійної компетентності членів МО з метою визначення рівня знань, виявлення запитів, потреб та утруднень в організації роботи над проблемою МО. Голова МО Лагута Г.Г.
10. Підготовка методичних розробок для розміщення на внутрішньому сайті Члени МО (звіти)
11. Корегування та затвердження календарно – тематичних планів на ІІ семестр 2016/2017навчального року. Голова МО Лагута Г.Г.
12. Різне
ІV. «Інтеграція інноваційних технологій – шлях модернізації сучасного уроку »
1. Декада педагогічної майстерності. Обговорення профорієнтаційної роботи з учнями на уроках суспільно – гуманітарного циклу Лютий Березень Керівник МО.
2. Інтеграція інноваційних технологій як шлях модернізації сучасного уроку Керівник МО
3. Проведення відкритого уроку «The world of profession» Вчитель іноземної мови Касьяненко О.В..
4. Доповідь «Формування ключових компетентностей учнів на уроках англійської мови шляхом використання інтерактивних технологій» Вчитель іноземної мови Касяненко О.В.
5. Бінарний урок. Географія та світова література. «Слідами літературних героїв Жуля Верна». Звіт Голова МО Лагута Г.Г.. Вчителі світової літератури та географії.
6. Творчий звіт педагога, що атестується Голова МО Лагута Г.Г..
7. Доповідь «Мовленнєвий розвиток учнів за допомогою методу проекту» Вчитель російської мови та світової літератури Скребець Н.С.
8. Обговорення організації та проведення індивідуальної роботи з учнями Вчителі МО
9. Про патріотичне виховання на уроках. Обмін досвідом Вчителі МО
10. Огляд матеріалів фахових видань Керівник МО
11. Проведення відкритого уроку з використанням сучасних новітніх технологій «Зустрічаємо Весну - красну». Вчитель української мови та літератури Лагута Г.Г.
12. Доповідь « Використання сучасних новітніх технологій на уроках » Вчитель історії Фурашова С.С,
13. «Шевченківські дні» Вчителі української мови та літератури
14. Проведення відкритого уроку «Інтимна лірика Ліни Костенко» Вчителі української мови та літератури
15. Проведення відкритого уроку з англійської мови «Магазини та покупки» Вчителі іноземної мови
16. Проведення відкритого уроку «Ернест Хемінгуей. Повість – притча «Старий і море» Про людину. Філософський зміст твору » Вчитель російської мови та світової літератури .
17. Доповідь «Інтерактивні технології та нестандартні прийоми на уроках світової літератури при вивченні творчості письменника» Вчитель російської мови та світової літератури .
18. Про роботу з випускниками школи. Підготовка до ЗНО Вчителі МО
19. Про підсумки атестації. Звіт Голова МО Лагута Г.Г.
20. Різне
V. «Підсумки роботи методичного об'єднання вчителів предметів суспільно – гуманітарного циклу»
1. Підведення підсумків контрольних робіт за ІІ семестр 2015-2016 навчального року Травень Червень Керівник МО.
2. Контрольні роботи за завданням адміністрації. Звіт Керівник МО.
3. Про виконання навчальних планів та програм . Звіт Вчителі МО
4. Звіт про кращі відкриті уроки за навчальний рік (підведення підсумків) Голова МО
5. Звіт про самоосвіту вчителів в між атестаційний період Вчителі МО
6. Про організацію навчальних екскурсій. Обмін досвідом Вчителі МО
7. Підведення підсумків роботи за 2016/2017навчальний рік Голова МО .
8. Внесення пропозицій до проекту робочого плану школи на 2016-2017 навчальний рік Обмін думками
9. Планування роботи МО на 2017/2018 навчальний рік Голова МО. Лагута Г.Г.
10. Різне
Кiлькiсть переглядiв: 1183