Білет 1

1. Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.

2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.

3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.

Білет 2

1. Система стандартів безпеки праці, її впровадження у навчальному закладі.

2. Безпека праці. Організаційні та технічні заходи.

3. Класифікація приміщень за категоріями електробезпеки.

Білет З

1. Державний, відомчий, громадський нагляд за охороною праці.

2. Порядок дії працівників навчального закладу у разі виникнення пожежі.

3. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.

Білет 4

1. Управління охороною праці у навчальному закладі.

2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Заходи захисту.

3. Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду).

Білет 5

1. Обов'язки адміністрації щодо забезпечення здорових умов праці у навчальному закладі.

2. Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.

3. Шум і вібрація. Вплив шуму і вібрації на організм. Засоби захисту.

Білет 6

1. Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

2. Інструкції з охорони праці.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 7

1. Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.

2 Первинний інструктаж з охорони праці працівників.

3. Гігієна праці та виробнича санітарія у навчальному заютаді.

Білет 8

1. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

2. Розслідування нещасних випадків з дітьми. Складання актів за формою Н-Н.

3. Пожежна безпека і вогнестійкість матеріалів та конструкцій.

Білет 9

1. Служба охорони праці у навчальному закладі.

2. Охорона праці жінок.

3. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Білет 10

1. Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві.

2. Попередні та періодичні медичні огляди педагогічних працівників.

3. Заземлення та занулення як захист від ураження електрострумом.

Білет 11

1. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Основні положення Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2. Заходи щодо профілактики виробничого та дитячого травматизму у навчальному закладі.

3. Норми первинних засобів пожежогасіння у навчальному закладі.

Білет 12

1. Галузеві нормативні акти з охорони праці та їх значення.

2. Порядок введення в експлуатацію нового обладнання.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 13

1. Управління охороною праці у навчальному закладі.

2. Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду).

3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 14

1. Закон «Про охорону праці» про відповідальність працівників за порушення вимог безпеки праці.

2. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.

3. Вступний інструктаж працівників з охорони праці.

Білет 15

1. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності.

2. Навчання педагогічних працівників з охорони праці.

3. Заходи щодо попередження пожеж у навчальному закладі.

Білет 16

1. Державне управління охороною праці.

2. Позаплановий інструктаж працівників з охорони праці.

3. Вогнегасники, їх класифікація та правила користування.

Білет 17

1. Закон України «Про охорону праці» і соціальне страхування від нещасних випадків.

2. Посадові інструкції з охорони праці у навчальному закладі.

2. Розслідування нещасних випадків з дітьми. Складання актів за формою Н-Н.

Білет 18

1. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

2. Первинний інструктаж з охорони праці працівників.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 19

1. Охорона праці та її складові частини.

2. Організація проведення інструктажів з охорони праці з працівниками у навчальному закладі.

3. Первинні засоби пожежогасіння та їх використання.

Білет 20

1. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з дітьми під час освітнього процесу.

2. Адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі.

3. Заходи безпеку під час роботи на персональному комп'ютері.

Білет 21

1. Служба охорони праці у навчальному закладі.

2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори у навчальному закладі, їх характеристика та засоби захисту.

3. Правила безпеки під час проведення екскурсій з дітьми.

Білет 22

1. Закон України «Про охорону праці» про відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.

2. Заходи щодо запобігання нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу.

3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 23

1. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.

2. Порядок введення в експлуатацію навчальних приміщень, які підлягали реконструкції.

3. Поняття гігієни праці, виробничої санітарії.

Білет 24

1. Поняття охорони праці та її складових частин.

2. Інструкції з охорони праці на робочих місцях у навчальному закладі.

3. Розслідування нещасних випадків з дітьми. Складання актів за формою Н-Н.

Білет 25

1. Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці.

2. Цільовий інструктаж з охорони праці працівників.

3. Електротравми та їх види, захист від уражень електрострумом.

Кiлькiсть переглядiв: 9