ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ

· Постанова про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

· Ст. 53 Конституції України

· Закон України "Про освіту"

· Закон України "Про загальну середню освіту"

· Закон України "Про охорону дитинства"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 623 "Про затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 № 1071 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки"

· Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 396-р "Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1262 "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

· Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1033 "Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2003 № 563 "Про затвердження Положення про визнання іноземних документів про освіту"

· Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів"

· Наказ Держкомстату України від 20.08.2009 № 319 "Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК "Звіт про кількість дітей шкільного віку"

· Наказ Держкомстату України від 14.04.2003 № 105/234 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення"

· Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94

· Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І–ІІІ ступенів, затверджена наказом МОНУ від 23.06.2000 № 240

· Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом МОНУ від 27.03.2001 № 159

· Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389

· Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319

· Лист МОНУ від 02.04.2002 № 1/9–165 "Про дострокове проведення державної підсумкової атестації" (про заміну пункту 1.19 – пунктом 1.20)

· Лист Міністра освіти і науки України від 21.11.2003 № 1/9-543 "Щодо визнання іноземних документів про освіту, в тому числі дітей – громадян України, які перебували за кордоном у зв’язку із тривалим відрядженням батьків-дипломатичних працівників"

· "Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу", Київ – 2001

· Розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20.07.2000 № 679 "Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"

· Наказ Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації від 24.07.2000 № 285 "Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку"

· Наказ служби у справах неповнолітніх Харківської обласної державної адміністрації від 19.08.2003 № 75 "Про організацію проведення Всеукраїнського рейду "Урок"

· Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" від 06.07.2010 № 2442-VI

· Постанова КМУ від 27.08.2010 № 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

· Постанова КМУ від 27.08.2010 № 777 "Про затвердження Положення про освітній округ"

· Указ Президента України №93/2013 "О некоторых мерах по оптимизации системы центральных органов исполнительной власти"

Нормативно-правове забезпечення

2022-2023 навчального року

 • Лист Міністерства освіти і наук України від 19 серпня 2022 р. №1/9530-22 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році»
 • Перелік рекомендованої МОН начальної літератури на 2022/2023 навчальний рік
 • Лист ІМЗО від 15.08.2022 № 22.1/10-1080 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році”
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н.р.»
 • Методичні рекомендації до проведення 01 вересня першого уроку: «Ми українці: честь і слава незламним!» 2022/2023 навчальний рік
 • Методичні рекомендації для вчителів початкових класів до проведення першого уроку в 2022-2023 навчальному році
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 02 серпня 2022 р. №1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 р. №1/8504-22 «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2022 р. № 1/8507-22 «Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 26 липня 2022 р.№ 1/8462-22«Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»
 • Листи Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»
 • Лист Міністерства освіти і науки України №4/1513-22 від 06.07.2022 «Про підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»
 • Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»
 • Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”
 • Наказ МОН від 30.07.2021 №868 “Про затвердження форм звітності з питань діяльності закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення”
 • Постанова МОЗ від 06.09.2021 р. №10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2021 р. № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”
 • Наказ МОЗ №2205 від 25.09.2020 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”
 • Наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 28 вересня 2020 року за №941/35224 “Деякі питання організації дистанційного навчання”
 • Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами від 24.12.2019 р.)
 • Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти
 • Сценарії Першого уроку 2022/2023 навчальному році
 • Наказ МОН України від 27.05.2021 р. №588″ Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 р. №944″ (про з’єднаний клас)

Збірники календарних планувань з усіх предметів

 • Збірник календарно-тематичних планувань для 1 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань для 2 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань для 3 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань для 4 класу (НУШ) на 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань зукраїнської мови талітературина 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань зісторіїна 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань зматематикина 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань збіологіїна 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань зхіміїна 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань з фізики та астрономіїна 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань згеографіїна 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань зінформатикина 2022-2023 н.р.
 • Збірник календарно-тематичних планувань змистецтвана 2022-2023 н.р.
Кiлькiсть переглядiв: 602

0

Кiлькiсть переглядiв: 122