Виконання мовного законодавства України, ст.10 Конституції України

У закладі освіти задовольняються освітні потреби населення стосовно мови навчання.

Мережа українськомовного закладу освіти забезпечує відповідність культурним потребам та демографічному складу населення території обслуговування; для дослідження цього питання адміністрацією закладу освіти проводились бесіди з батьками, учнями, їх анкетування.

Знання державної мови вчителями враховуються під час атестації, що відображається у створених ними методичних матеріалах, на уроках, у спілкуванні.

Розподіл годин інваріантної та варіативної складових навчального плану відповідає державним стандартам для вивчення української мови і літератури, у тому числі курси за вибором.

Ведення ділової документації здійснюється державною мовою.

Оформлення інтер’єру шкільних приміщень проводиться з використанням Державної символіки відповідно до Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОНУ від 20.07.2004 № 601.

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20), з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму школою здійснюється відповідна організаційна робота.

Українська мова є мовою повсякденного спілкування педагогічних працівників, учнів та їх батьків. Усі учасники освітнього процесу дотримуються єдиного мовного режиму як на уроках, так і в позаурочний час. Кількість учнів, які охоплені українською мовою навчання, становить 100%. Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється на належному рівні. Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів та шкільних газет. Шкільна документація ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти.

Проводиться робота з педагогічним колективом щодо дотримання мовного режиму в школі відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою України від 07.10.2017 № 1)/9-542 «Щодо застосування державної мови».

Законодавства про мову в Україні:

Конституція України (ст.10)

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 (ст.7)

Указ Президента України "Про Концепцію державної мовної політики" від 15.02.2010

Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99 про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови)

Лист МОН "Щодо застосування державної мови в освітній галузі" від 01.02.2018

Європейська хартія регіональних мов і мов меншин

Кiлькiсть переглядiв: 77