Ніякий директор не в змозі провести зміни, втілити ідеї без підтримки людей, які вірять у нього.

Підтримуючи рейтинг закладу освіти, колектив поставив собі за мету не бути кращими серед інших, а бути завтра кращими за себе сьогоднішніх

Колектив закладу освіти - це поєднання молодості і досвіду, заснованого на любові, творчості, енергії, прагненні йти в ногу з часом.Серед педагогів закладу 20 вчителів школи - її випускники

/Files/images/20-21_nr/IMG_1371.JPG

Педагогічний колектив закладу освіти – це колектив однодумців, творчих, талановитих людей, справжніх професіоналів. Коженпедагог – неординарна особистість, яка володіє навчальними психологічними технологіями виявлення і розвитку вікових та природних особливостей дитини. Їх усіх об’єднує найголовніше – любов до дітей та повсякденна турбота про учня.

Головну мету і своє призначення педагогічний колектив вбачає у формуванні, розвитку конкурентоспроможної, успішної та творчої особистості з активною громадянською позицією, здатноюдо свідомого вибору свого місця в житті та до адаптації у розмаїтті сучасного світу.

Педагогічний колектив ліцеювисокопрофесійний, творчий, натхненний і працездатний. У центрі функціонуючої науково-методичної системи – особистість учителя, вдосконалення його професійної компетентності, педагогічної майстерності. Кожен учитель та педагогічний колектив у цілому усвідомлюють високе призначення своєї професії: виховати гідну людину, здатну до самовдосконалення та примноження прогресивних досягнень людства.

Більшість педагогів закладу мають високий рівень спрямованості на сучасні технології навчання і виховання, що свідчить про їхню майстерність, постійне бажання до особистісного зростання.

Ми розумом і серцем збагнули: час відмовитися від старої школи. Потрібна інша школа – з новою філософією освіти, новою педагогікою, новим змістом, новими стосунками, новим учителем – школа олюднена, яка не призводить до руйнації особистості.

Із часом змінюються шкільні пріоритети, вдосконалюються навчальні плани і програми, але незмінними залишаються одвічні шкільні цінності – повага до знань як основи людського прогресу, відданість учителів своїй справі, віра у творчі сили дитини. Тому для педагогів школи головне завдання – забезпечити атмосферу творчості та ініціативності учасників навчально-виховного процесу.

Ми йдемо в ногу з часом, з вимогами сучасної освіти та піклуємося про майбутнє наших випускників, яких хочемо бачити успішними людьми та господарями на землі.

Кiлькiсть переглядiв: 1497