Організація виховної роботи у 2023/2024 навчальному році

Виховна тема: «Виховання особистості, орієнтованої на соціокультурні, загальнолюдські та національні цінності в умовах Нової Української Школи»

Пріоритетні напрями виховної роботи у 2023 /2024 навчальному році:

- формування в здобувачів освіти особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, поваги, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм у галузі освіти;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті, збагачення народних традицій, звичаїв;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

- формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку здобувачів освіти, охорони та зміцнення здоров’я;

- формування екологічної культури ліцеїстів, гармонії її відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення здобувачів освіти до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці ліцеїстів;

- підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

- доцільне використання можливості позашкільних навчально-виховних закладів для організації позакласної та позашкільної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 1392