• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Науково-методична проблема з питань виховання,над якою працює педагогічний колектив Козачолопанського ліцею:

"Виховання в дітей високих інтелектуально-духовних інтересів і запитів, ціннісних поглядів, орієнтацій та переконань, створення таких умов, які сприяли б розвитку духовної активності дитини через національні цінності"

Основні напрямки виховної роботи ліцею у 2019/2020 навчальному році:

1. Військово-патріотичне.
2. Громадянське.
3. Духовно-морально-етичне.
4. Родинно-сімейне.
5. Превентивно-правове.
6. Трудове.
7. Художньо-естетичне.
8. Екологічне.
9. Формування навичок здорового способу життя.
10. Сприяння творчому розвитку особистості.

ЗМІСТ

виховної діяльності ліцею у 2019/2020 навчальному році:
1.Ціннісне ставлення до себе.
2.Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей.
3.Ціннісне ставлення до праці.
4.Ціннісне ставлення до природи.
5.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.
6.Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.
Основні завдання виховної роботи ліцею у 2019/2020 навчальному році:
1. Виховання моральних почуттів, ідеалів, знань, вчинків, звичок.
2. Формування таких груп моральних цінностей, як: загальнолюдські, національні, громадянські, сімейні, цінності особистого життя.
3. Виховання особистісних рис школярів, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.
4. Виховання духовної культури особистості; створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції. Забезпечення духовно-морально-етичних принципів. Упровадження уроків духовності.
5. Формування активної громадянської позиції, готовності до участі в процесах державотворення, готовності до військової служби та захисту України. Глибоке усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.
6. Формування навичок здорового способу життя, соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості.
7. Виховання екологічної культури, розуміння відповідальності за збереження природних багатств. Проведення агітаційної роботи щодо охорони навколишнього середовища, природніх об’єктів.
8. Задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору.
9. Активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої участі до вирішення проблем класу, школи.
10. Реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класних колективах.
11. Створення належних умов для особистісного зростання кож­ного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід.
12. Педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів, активне залучення їх до виховної роботи школи та класів зокрема.

Кiлькiсть переглядiв: 489