/Files/images/2022-23/symvolika.jpg

Виховна робота у 2023/2024 навчальному році направлена на патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як загальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Основні завдання виховної діяльності школи визначені Указами Президента України від 18.05.2019 № 286/2019 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання", "Про стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025"; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 № 171-р "Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні"; постановами Кабінету Міністрів України № 932 від 09.10.2022 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки", № 673 від 30.06.2021 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"; листа Міністерства освіти і науки № 1/6267-22 від 10.06.2022 "Про деякі питання національно-патріотичне виховання в закладах освіти України", № 1/9-126 від 28.02.2018 "Про методичні рекомендації, присвячені державним символам та атрибутам України".

Кiлькiсть переглядiв: 380