План

вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду вчителів, що атестуються в 2022/2023 навчальному році

№ з/п Зміст роботи Форми, методи вивчення Термін Хто вивчає
І. Організаційно-підготовча робота
1. Аналіз об’єктивних даних про вчителя Робота з документами Вересень ЗДНВР
2. Вивчення навчально-матеріальної бази щодо викладання предмета Бесіда, аналіз Вересень ЗДНВР
3. Опрацювати літературу з питань тем учителів, що атестуються Робота з методичною літературою До 27.09. 2022 ЗДНВР Керівники ШМО
4. Бесіда з учителями про збір матеріалів, що характеризують досвід його роботи: календарні плани з навчальних дисциплін; розробки уроків з тем (вказати тип, його місце в системі занять з предмета, чіткість, послідовність етапів уроку, дозування часу, відповідність етапів уроку характеру пізнавальної діяльності учнів); план роботи шкільного методоб’єднання; матеріли самоосвіти (доповіді, реферати, конспекти) з даного питання; фотоматеріали; зразки дидактичних матеріалів, наочних посібників тощо. Бесіда Упродовж навчально- го року ЗДНВР
5. Надання консультацій Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради Бесіда Жовтень ЗДНВР
6. Опрацювати: накази по закладу за останні 3 роки з питання результативності роботи на уроках. Робота з документами Січень 2023 р. ЗДНВР
ІІ. Надання допомоги вчителю, досвід якого вивчається
7. Познайомити вчителів із списком літератури з питання удосконалення умінь учнів на уроках з навчальних дисциплін шляхом використання творчих вправ. Робота з науково-методичною літературою До 27.09.2022 ЗДНВР
8. Перевірка навчальної документації Бесіда, аналіз, узагальнення Серпень, січень Директор ліцею, ЗДНВР
9. Систематично консультувати вчителя із самокорекції досвіду. Консультації Упродовж року Керівник ШМО
10. Консультації щодо систематизації та узагальнення спостережень. Бесіда Січень 2022 р. ЗДНВР
11. Консультації з підготовки виступів, доповідей, статей Консультації Упродовж року ЗДНВР
ІІІ. Вивчення досвіду роботи вчителя
12. Вивчити систему роботи вчителів з тем досвіду. Визначити, які форми і методи характерні для їх досвіду, що забезпечують високу результативність та ефективність навчання та виховання. Для цього: - ознайомитись із планами роботи (календарним плануванням, планами методичного об’єднання); - ознайомитись з аналізом відвіданих керівником ШМО уроків; - виступами вчителя на засіданнях ШМО, семінарах-практикумах, педагогічних радах, у пресі; - відвідати та проаналізувати систему уроків вчителя; - провести контрольні зрізи знань в окремих класах; - вивчити систему роботи вчителя з підвищення науково-теоретичного та методичного рівня. Спостережен-ня та аналіз Моніторинг Моніторинг Протягом року (До 01.03.2023) Грудень-січень Лютий Директор, ЗДВР ЗДНВР Директор ЗДНВР Директор
13. Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій Спостережен-ня та аналіз Упродовж року (До 01.03.2022) ЗДНВР Керівники ШМО
14. Відвідування позакласних заходів з навчального предмета Спостережен-ня та аналіз Упродовж року ЗДНВР Керівник ШМО
15. Відвідування заходів з виховної роботи Спостережен-ня та аналіз Упродовж року ЗДНВР Керівник ШМО
16. Відвідування заходів спрямованих на роботу з батьками Спостережен-ня та аналіз Упродовж року ЗДНВР Керівник ШМО
ІV. Узагальнення та поширення досвіду
17. Систематизувати та узагальнити зібрані матеріали з досвіду роботи вчителів, що атестуються. Наказ, рішення педагогічної ради До 01.03.2023 ЗДНВР
18. Описати досвід роботи вчителів, що атестуються. Практична робота До 01.03.2023 ЗДНВР
19. Результати вивчення досвіду обговорити на засіданні ШМО, раді ШМК. Протокол засідання ШМО,ШМК До 01.04.2023 ЗДНВР Керівник ШМО
20. Підготувати матеріали до картотеки ЕПД. До 03.05.2023 ЗДНВР
21. Доручити вчителям, що атестуються підготувати виступи на січневому засіданні педагогічної ради, ШМО. Бесіда До 28.12.2022 Керівник ШМО
V . Впровадження досвіду в практику роботи вчителів
22. Організувати навчання вчителів, які будуть впроваджувати досвід вчителів, що атестуються під час проведення семінарів-практикумів. Семінари, наради 2022/2023 навчальнийрік ЗДНВР
23. Створити картку ефективного педагогічного досвіду на базі вивченого досвіду вчителів. Картка ЕПД Травень, 2023 ЗДНВР
Кiлькiсть переглядiв: 1839